Pakiet Mobilności

393 views 18 maja 2022 Jan Tozrobi 7

Jak obliczyć podatek dochodowy na ryczałcie?

143 views 11 kwietnia 2022 Jan Tozrobi 2

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu KsH

2310 views 16 grudnia 2021 Jan Tozrobi 19

Księgowanie faktur WSTO w KsH

177 views 8 listopada 2021 Jan Tozrobi 0

Przepisywanie Uzupełniające – KsH

81 views 6 kwietnia 2021 Jan Tozrobi 0

Zestawienie po symbolach w KsH

67 views 1 kwietnia 2021 Jan Tozrobi 2

Import uniwersalny poprzez szablony w KsH

355 views 17 marca 2021 Jan Tozrobi 0

Ulga za złe długi w zakupach

230 views 9 marca 2021 Jan Tozrobi 2

Sprawozdanie finansowe – eksport JPK_SF

333 views 28 lutego 2021 Jan Tozrobi 1

Ewidencja wyciągów bankowych w KsH

521 views 28 stycznia 2021 Jan Tozrobi 0

Zaświadczenie ZUS Z-3 i eksport do PUE ZUS

560 views 28 września 2020 Jan Tozrobi 2

Deklaracja V7K

186 views 25 maja 2020 Jan Tozrobi 0

Deklaracja V7M

352 views 25 maja 2020 Jan Tozrobi 1

Deklaracja VAT7K

51 views 25 maja 2020 Jan Tozrobi 0

Deklaracja VAT7

95 views 25 maja 2020 Jan Tozrobi 1

Deklaracja VAT KsH

75 views 25 maja 2020 Jan Tozrobi 0

Tarcza antykryzysowa | składki ZUS właścicieli

865 views 5 maja 2020 Jan Tozrobi 5

Rozksięgowanie faktur na konta

343 views 26 lipca 2019 Jan Tozrobi 0

Pracownicze Plany Kapitałowe

393 views 25 czerwca 2019 Jan Tozrobi 8

Importowanie i księgowanie faktur walutowych

163 views 19 marca 2019 Jan Tozrobi 0

Dodawanie i modyfikacja składników wynagrodzenia

602 views 19 marca 2019 Jan Tozrobi 3

Konta księgowe

491 views 28 lutego 2019 Jan Tozrobi 2

Definiowanie rachunku zysków i strat

380 views 28 lutego 2019 Jan Tozrobi 2

Zestawienia rachunku zysków i strat

93 views 28 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Zasady kompletowania kont wymaganych w bilansie

101 views 28 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Definiowanie bilansu

209 views 27 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Zestawienia bilansu

95 views 27 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Wystawianie i wysyłka zbiorczo PIT-11

434 views 28 grudnia 2018 Jan Tozrobi 1

Pobieranie kursów walut w KsH

211 views 2 października 2018 Jan Tozrobi 0

Regulamin pomocy zdalnej

242 views 19 września 2018 Jan Tozrobi 6

Dodawanie planu kont w KsH

622 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Zbiorcze księgowanie faktur – “Jak to zaksięgujemy”

282 views 27 sierpnia 2018 Jan Tozrobi 0

Pomoc do obsługi e-Podpisu w programach Varico

1113 views 9 sierpnia 2018 Jan Tozrobi 0

Edycja dokumentów i zestawień w programach Varico

279 views 20 lipca 2018 Jan Tozrobi 2

Ulga na start w programach Varico

154 views 7 czerwca 2018 Jan Tozrobi 2

RODO w programach KPiR, KsH i RP

417 views 19 kwietnia 2018 Jan Tozrobi 3

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru UPO dla plików JPK_VAT

1281 views 9 lutego 2018 Jan Tozrobi 3

Automaty do księgowania w KsH

1916 views 12 września 2017 admin 22

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

227 views 12 września 2017 admin 1

Transakcje w programie KSH

405 views 2 marca 2017 Jan Tozrobi 0

Ograniczenie kosztów UP

32510 views 21 listopada 2016 Jan Tozrobi 42

Opis systemu Ustawy o Rachunkowości dla KsH

342 views 27 września 2016 Jan Tozrobi 4

Szablony księgowania przy wpisywaniu w KsH

1050 views 22 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

78 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

70 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

203 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

261 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie konta walutowego w KsH

166 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

1273 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 14

Otwarcie miesiąca w KsH

214 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zestawienia ksiegowań w KsH

164 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zamknięcie miesiąca w KsH

226 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

178 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

421 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

224 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

152 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

190 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Definiowanie RZiS w KsH

174 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

199 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

351 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

90 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

1135 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1

Jak wczytać dane z ObSp do KSH?

309 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Konfiguracja modułu SMS w programie KSH

134 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Wycena różnic kursowych na dzień bilansowy

325 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wydrukować „Polecenie Księgowania”?

445 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

Korekta kosztów w KsH

238 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Różnice kursowe w programie KsH

788 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

Definiowanie zestawienia do deklaracji CIT-8

666 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Instalacja stanowiska sieciowego KsH

165 views 5 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk UPO po wysłaniu e-deklaracji z programów Varico

942 views 29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak wysyłać e-Deklaracje w programach VARICO?

523 views 29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

Nowy wzór umowy o pracę (2016)

1625 views 29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

KsH – wprowadzenie do programu

908 views 28 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 18

KsH – skróty klawiszowe

306 views 22 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 3