Zasady kompletowania kont wymaganych w bilansie

167  28 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Kontami wymaganymi w bilansie są przede wszystkim konta bilansowe.

 1. Wymagane jest Saldo Wn, gdy konto jest:
  1. aktywne lub
  2. rozrachunkowe lub
  3. szczególne (aktywno – pasywne).
 2. Wymagane jest Saldo Ma, gdy konto jest:
  1. pasywne lub
  2. rozrachunkowe lub
  3. szczególne (aktywno – pasywne).

W przypadku kont innych niż rozrachunkowe i szczególne obowiązuje zasada ujemnej drugiej strony. Oznacza to, że przypisanie do składnika bilansu salda konta o wartości zero, powoduje w rzeczywistości przypisanie ujemnej wartości salda drugiej strony konta. Zasada przestaje obowiązywać jeżeli w zestawieniu zdefiniowano obydwa salda tego konta.

Analityczne konta rozrachunkowe nie są zaliczane do kont wymaganych, z czysto praktycznych względów, ponieważ wystarczy w bilansie zdefiniować ich konta sumaryczne.

Zobacz: “Konta księgowe” 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?