Jak wystawić deklarację Intrastat w ObSp?

83  18 kwietnia 2019 Jan Tozrobi 0

Zacznijmy od tego, czym jest deklaracja Intrastat.
Intrastat to system statystyczny, dzięki któremu możliwe jest zbieranie informacji i ustalenie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Aby ją sporządzić należy wybrać:
Dokumenty -> Wydruki zestawień -> Deklaracja INTRASTAT wywóz/przywóz, wybieramy opcje w zależności od pożądanego efektu.

Otworzy się okno, w którym trzeba wskazać datę okresu rozliczeniowego oraz przedstawiciela, czyli inaczej dane magazynu, w którym chcemy kontrolować stan. Po wybraniu zatwierdzamy OK.

Wyświetla nam się okno, w którym uzupełniamy naszą deklarację.
Zakładka Dane identyfikacyjne – Zawiera informacje na temat podmiotu sporządzającego deklaracje.

Towary – dane źródłowe – Zawiera informacje na temat towarów, które chcemy umieścić.
Jeśli mamy wprowadzone faktury wewnątrzwspólnotowe dla kontrahenta zagranicznego (przykład)

Program automatycznie importuje dane towarów na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów.
(przykład)

Jeśli wystąpi potrzeba dodania towaru ręcznie, oczywiście istnieje taka możliwość, należy kliknąć “+” oznaczony poniżej. Kiedy mamy więcej niż jeden towar mamy możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi za pomocą strzałek.

Towary – deklaracja Intrastat – Jeśli pola są wymagane, a my ich nie uzupełnimy, po wybraniu opcji zostanie wyświetlona Lista Błędów.

Gdy wszystkie dane uzupełnimy prawidłowo pokaże się lista towarów

Na koniec, mamy możliwość sprawdzenia, czy poprawnie wypełniliśmy wszystkie pola.
Deklaracja Instastat -> Sprawdź.

Deklaracje możemy zapisać z podpisem lub bez.
Deklaracja Intrastat -> Zapisz deklarację XML do wysłania -> Z podpisem elektronicznym/Bez podpisu elektronicznego.
Podpis można złożyć tylko za pomocą certyfikatu elektronicznego.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?