Drukowanie wielu faktur sprzedaży w ObSp

39 views 4 kwietnia 2022 Jan Tozrobi 0

Ewidencja korekt paragonów

22 views 11 marca 2022 Jan Tozrobi 0

Faktura pro-forma lub zamówienie w ObSp

260 views 16 stycznia 2022 Jan Tozrobi 1

WSTO i WSTO-OSS w programie ObSp

139 views 14 października 2021 Jan Tozrobi 0

Definiowanie atrybutów dodatkowych

122 views 26 lutego 2021 Jan Tozrobi 1

Faktura do paragonu

130 views 24 listopada 2020 Jan Tozrobi 0

Oznaczanie towarów kodami GTU

414 views 30 września 2020 Jan Tozrobi 3

Zmiana szablonu faktury na potrzeby wyświetlania kodu GTU

340 views 29 września 2020 Jan Tozrobi 3

Wiele rachunków bankowych na fakturze w ObSp

123 views 30 marca 2020 Jan Tozrobi 0

Mechanizm podzielonej płatności w ObSp.

393 views 8 listopada 2019 Jan Tozrobi 4

Akcyza na węgiel w ObSp

55 views 22 października 2019 Daniel Żarnowski 0

Eksport danych do przelewu z programu ObSp

64 views 18 września 2019 Jan Tozrobi 0

Duplikat dokumentu w ObSp

135 views 16 maja 2019 Daniel Żarnowski 6

Sprzedaż ratalna w ObSp

27 views 15 maja 2019 Jan Tozrobi 0

Jak wystawić deklarację Intrastat w ObSp?

58 views 18 kwietnia 2019 Jan Tozrobi 0

Jak ukryć cenę zakupu towaru w ObSp

56 views 5 marca 2019 Jan Tozrobi 0

Faktura Sprzedaż Marża w ObSp

83 views 1 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Data ważności towaru na fakturze VAT

29 views 14 grudnia 2018 Jan Tozrobi 0

Jak dodać logo do faktury

559 views 28 września 2018 Jan Tozrobi 1

Pomoc do obsługi e-Podpisu w programach Varico

1113 views 9 sierpnia 2018 Jan Tozrobi 0

Zbiorcza korekta sprzedaży

97 views 26 lipca 2018 Jan Tozrobi 0

Edycja dokumentów i zestawień w programach Varico

279 views 20 lipca 2018 Jan Tozrobi 2

Eksport i import danych do pliku CSV

226 views 16 czerwca 2018 Jan Tozrobi 0

Eksport JPK_VAT i JPK_FA z programu ObSp.

184 views 21 marca 2018 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż seryjna w ObSp

218 views 13 czerwca 2017 Jan Tozrobi 0

Faktura zaliczkowa w ObSp

502 views 12 kwietnia 2017 Jan Tozrobi 3

Jak aktywować PrzyjaznąFakturę w ObSp?

225 views 23 grudnia 2016 Jan Tozrobi 3

Eksport danych z programu ObSp® do KPiR®.

383 views 14 września 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

184 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

155 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

391 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Unikalne nazwy w ObSp

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

141 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Operacje magazynowe w ObSp

229 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

138 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

117 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

183 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

187 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

215 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

165 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Sposoby wyszukiwania towarów i usług w ObSp

44 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać inwentaryzację w programie ObSp?

282 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawianie Faktur VAT do dokumentu WZ

321 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Numeracja faktur w programie ObSp®

523 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 3

Współpraca programu ObSp z drukarką fiskalną

302 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Jak generować zamówienie cykliczne

162 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać przesunięcie międzymagazynowe?

379 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Jak pobrać kursy walut z NBP?

336 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk etykiet adresowych z ObSp dla Windows

231 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać zestawienie Rejestru Vat Sprzedaży

359 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Konfiguracja modułu SMS w ObSp

247 views 13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Stany minimalne i maksymalne towaru na magazynie

727 views 11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja stanowiska sieciowego ObSp

205 views 5 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja i otwarcie katalogu ObSp na nowy rok

726 views 4 maja 2016 Jan Tozrobi 4

Jak edytować szablony w programie ObSp

435 views 4 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Jak dopisać kod PKWiU / PKOB do towaru?

203 views 4 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wysyłać e-Deklaracje w programach VARICO?

523 views 29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

ObSp – wprowadzenie do programu

620 views 28 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 22

ObSp – skróty klawiszowe

232 views 22 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 1