Zbiorcza korekta sprzedaży

216  26 lipca 2018 Jan Tozrobi 0

Korekta zbiorcza sprzedaży – zbiorcza korekta marketingowa

W programie istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej korekty za wybrane faktury sprzedażowe dla danego płatnika.  W celu wykonania tej operacji wchodzimy kolejno: Operacje->Korekta-> Zbiorcza sprzedaży.

korekta

Otworzy się okno Korekta sprzedaży,  w którym definiujemy Płatnika, dla którego chcemy skorygować faktury, następnie wybieramy Korygowane-> Wczytaj-> Wybieramy kilka faktur i Zatwierdzamy okno.

 

korekta

 

Gdy zatwierdzimy okno Faktury sprzedaży klienta wyświetli się okno z listą dodanych przez nas faktur. Wybieramy Zatwierdź.

korekta

Następnie należy określić korektę dla wczytanych faktur. Wybieramy Korekty

Możemy skorygować faktury na 3 sposoby:

  • Modyfikuj – wpisujemy kwotę korekty netto oraz kwotę korekty VAT
  • Procentowo – wpisujemy o jaki procent ma być zmniejszona kwota na korekcie
  • Wartościowo – wprowadzamy kwotę netto o jaką ma być pomniejszona kwota na korekcie

 

 

korekta

 

Po kliknięciu OK w oknie Korekty zbiorcze wg stawek VAT zaktualizują się kwoty. Zatwierdzamy dialog.

korekta

W kolejnym kroku wybieramy Dokument -> Dodaj-> Faktura korygująca zbiorcza netto-> Określamy numerację-> OK -> wyświetli się okno Modyfikacja – zmieniamy ustawienia wg własnych potrzeb i zatwierdzamy.

Opcja płatności pozwala nam na bezpośrednie dodanie płatności za dokonaną operację korekty.
Obowiązkową opcją jest dodanie Uwag/Przyczyny powstania korekty, zatem trzeba uzupełnić te informacje.

Aby określić Datę dostawy oraz Datę potwierdzenia zaznaczamy te dwa checkboxy.

korekta

Po zatwierdzeniu OK, Tekst wyświetli się dokument Zbiorcza faktura korygująca za okres – przedział podanych dat dotyczy korygowanych faktur.

 

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?