Dodawanie dokumentu sprzedażowego – walutowego i przypisywanie do niego konta

63  15 stycznia 2024 Jan Tozrobi 1

Aby ustawić konto bankowe dla konkretnego rodzaju dokumentów, należy pierw dodać rachunek bankowy dla firmy.

Aby to zrobić, należy wejść w zakładkę Firmy -> Wybór firmy

Następnie wchodzimy w modyfikację firmy

I wybieramy Konta bankowe

Przyciskiem Dodaj dodajemy nowe konto na potrzeby faktur walutowych.

Dodajemy nazwę banku, numer konta, zaznaczamy opcję „Pokaż na fakturach” i zatwierdzamy.

 

Aby dodać nowy dokument sprzedażowy, należy wejść w zakładkę: Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i zamówienia.

Następnie dodajemy dokument

Teraz musimy zdecydować, czy będzie to faktura VAT netto czy brutto i nadajemy numerację i zapisujemy -> OK.

Po zatwierdzeniu okna, otworzy nam się okno konfiguracji, gdzie możemy nadać nazwę dokumentu czy ustawić wygląd dokumentu.

Przechodzimy do opcji Inne parametry

 

Następnie zaznaczamy w kategorii Rachunek Bankowy  opcję : określony dla dokumentu.

Po prawej stronie pojawi się okno oraz przycisk Rachunek.

Po naciśnięciu kafelka Rachunek pojawią się nasze konta bankowe.

Następnie podświetlamy nasze konto walutowe i zatwierdzamy.

Teraz dla tego rodzaju dokumentów (w typ przypadku dokumenty walutowe – eksport) mamy wybrane oddzielne konto.

Aby móc wybrać walutę dla dokumentów zaznaczamy opcję Dokument eksportowy (walutowy), a po prawej stronie wyświetli nam się opcja Parametry walutowe.

Po wejściu w opcje Waluta, możemy dodać i zadecydować, w jakiej walucie będzie prowadzona sprzedaż.

Gdy już dokonamy naszych wyborów, zatwierdzamy okienka.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?