Zaświadczenie ZUS Z-3 i eksport do PUE ZUS

808  28 września 2020 Jan Tozrobi 4

Zaświadczenie ZUS Z-3

Każda nieobecność, dla której wymagane jest wystawienie zaświadczenia Z-3, pozwala na wytworzenie odpowiedniego formularza i utworzenie pliku eksportu *.xml. Moduł generuje formularz na podstawie posiadanych danych. Pozwala również na dokonywanie w nim zmian i uzupełnień. Do wykonania tych operacji służy dialog składający się z zakładek zawierających wszystkie pola formularza. W pola dotyczące okresów można wpisać ich wiele oddzielając kolejne znakiem średnika i spacji.

 

Utworzony formularz jest zapisywany w bazie danych. Dostępna jest funkcja podglądu i wydruku jak też funkcja eksportu do pliku w formacie wymaganym przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Nazwa pliku zawiera w sobie NIP płatnika składek, nazwę ubezpieczonego i datę początkową nieobecności.

Uwagi szczegółowe do informacji o składnikach wynagrodzenia:

W kolumnie 6 tabeli należy podać pełną kwotę wynagrodzenia określonego w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli pracownik otrzymuje je w stałej wysokości.

W programie ten warunek spełniają wynagrodzenia określone w kwocie stałej – bez składników lub składnik wynagrodzenia zasadniczego (kod składnika “wynagrodzenie zasadnicze”), który ma włączony atrybut “do podstawy chorobowego i wyłączony atrybut “proporcjonalny do liczby przepracowanych dni”.

W kolumnie 7 tabeli należy podać wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia, które są pomniejszane proporcjonalnie za okres pobierania zasiłku i w związku z tym w podstawie wymiaru zasiłku będą uwzględniane po uprzednim uzupełnieniu przez ZUS.

W programie ten warunek spełniają składniki wynagrodzeń, które:

 • nie są odliczeniem,
 • posiadają włączony atrybut “proporcjonalny do liczby przepracowanych dni”,
 • posiadają włączony atrybut “do podstawy chorobowego”,
 • nie posiadają kodu składnika “składnik przysługujący za okresy roczne”,
 • nie posiadają kodu składnika “premia kwartalna”,
 • nie posiadają kodu składnika “składnik wypłacany jednorazowo”.

W tej rubryce podawane są również wynagrodzenia za urlopy (wypoczynkowy, okolicznościowy, opiekuńczy), o ile są wyliczane.

W kolumnie 8 tabeli należy podać składniki wynagrodzenia, które nie są zmniejszane proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni i w związku z tym w podstawie wymiaru zasiłku są uwzględniane w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania.

W programie ten warunek spełniają składniki wynagrodzeń, które:

 • nie są odliczeniem,
 • posiadają wyłączony atrybut “proporcjonalny do liczby przepracowanych dni”,
 • posiadają włączony atrybut “do podstawy chorobowego”,
 • nie posiadają kodu składnika “wynagrodzenie zasadnicze”,
 • nie posiadają kodu składnika “składnik przysługujący za okresy roczne”,
 • nie posiadają kodu składnika “premia kwartalna”,
 • nie posiadają kodu składnika “składnik wypłacany jednorazowo”.

Wobec różnic interpretacyjnych odnośnie kolumn 6 i 7, dodana została możliwość “przestawienia” ich kolejności przez odpowiednie zaznaczenie.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?