Filmy instruktażowe

Webinarium Polski Ład w programie RP

597 views 30 grudnia 2021 Jan Tozrobi 2

Jak dodać logo do faktury

521 views 28 września 2018 Jan Tozrobi 1

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

1653 views 9 września 2018 Jan Tozrobi 5

Dodawanie planu kont w KsH

589 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

760 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 5

Dodawanie firmy w KPiR

533 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 5

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

2434 views 16 października 2017 admin 32

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

2196 views 16 października 2017 admin 33

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

438 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

1867 views 12 września 2017 admin 22

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

220 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

447 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

224 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

232 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

166 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

171 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

377 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

166 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

164 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

178 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

378 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Unikalne nazwy w ObSp

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

130 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Operacje magazynowe w ObSp

216 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

64 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

81 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

128 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

185 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

178 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

154 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

176 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

211 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

158 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

137 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

77 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

199 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

254 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie konta walutowego w KsH

157 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

1229 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 14

Otwarcie miesiąca w KsH

210 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zestawienia ksiegowań w KsH

162 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zamknięcie miesiąca w KsH

216 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

175 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

409 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

182 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

219 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

182 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Definiowanie RZiS w KsH

171 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

100 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

346 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

131 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

122 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

141 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

212 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

313 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

137 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

87 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

131 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

142 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

69 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

158 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

189 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

79 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

781 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

131 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

129 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

342 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

949 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

112 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

66 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

143 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

535 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

81 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

706 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 9

Jak używać komunikatora iGadamy?

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

144 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

1120 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1