Filmy instruktażowe

Webinarium Polski Ład w programie RP

710 views 30 grudnia 2021 Jan Tozrobi 2

Jak dodać logo do faktury

701 views 28 września 2018 Jan Tozrobi 1

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

2168 views 9 września 2018 Jan Tozrobi 7

Dodawanie planu kont w KsH

769 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

1829 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 9

Dodawanie firmy w KPiR

864 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 5

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

2739 views 16 października 2017 admin 33

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

2619 views 16 października 2017 admin 38

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

618 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

2215 views 12 września 2017 admin 23

Import Przyjaznych Faktur w programie KsH

256 views 12 września 2017 admin 2

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

499 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

267 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

269 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

192 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Inne wydruki księgi w KPiR

193 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

392 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

184 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

202 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

194 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

144 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

180 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

171 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

426 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Unikalne nazwy w ObSp

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

164 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Operacje magazynowe w ObSp

267 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

170 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

138 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

218 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

204 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

215 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

222 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

227 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

203 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

218 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

293 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie konta walutowego w KsH

182 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

1429 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 17

Otwarcie miesiąca w KsH

272 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zestawienia ksiegowań w KsH

213 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Zamknięcie miesiąca w KsH

327 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

494 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

211 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

245 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

176 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

221 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Definiowanie RZiS w KsH

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

127 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

240 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

398 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

119 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

140 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

188 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

318 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

360 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

108 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

117 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

137 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

176 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

174 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

155 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

123 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

176 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

232 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

135 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

783 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

142 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

352 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

985 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

142 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

158 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

591 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

108 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

960 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 14

Jak używać komunikatora iGadamy?

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

171 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

1311 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1