Filmy instruktażowe

Nowa wersja obliczania wynagrodzeń

157 views 22 kwietnia 2024 Jan Tozrobi 1

Webinarium Polski Ład w programie RP

715 views 30 grudnia 2021 Jan Tozrobi 2

Jak dodać logo do faktury

716 views 28 września 2018 Jan Tozrobi 1

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

2214 views 9 września 2018 Jan Tozrobi 8

Dodawanie planu kont w KsH

784 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

1849 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 9

Dodawanie firmy w KPiR

896 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 5

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

2774 views 16 października 2017 admin 33

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

2654 views 16 października 2017 admin 38

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

624 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

2265 views 12 września 2017 admin 23

Import Przyjaznych Faktur w programie KsH

271 views 12 września 2017 admin 2

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

506 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

271 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

277 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

197 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Inne wydruki księgi w KPiR

197 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

398 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

204 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

172 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

431 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Unikalne nazwy w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Operacje magazynowe w ObSp

273 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

155 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

176 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

140 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

222 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

206 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

223 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Eksport dokumentów w ObSp

232 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

189 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

123 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

221 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

78 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

221 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

303 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie konta walutowego w KsH

184 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

1439 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 17

Otwarcie miesiąca w KsH

277 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zestawienia ksiegowań w KsH

225 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Zamknięcie miesiąca w KsH

339 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

190 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

512 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

212 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

256 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

182 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

228 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Definiowanie RZiS w KsH

200 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

130 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

241 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

415 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Analizy wyników finansowych w KsH

124 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

143 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

150 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

195 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

334 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

366 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

153 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

118 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

130 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

141 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

185 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

94 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

180 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

162 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

128 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

181 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

242 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

152 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

143 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

785 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

144 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

153 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

352 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

990 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

163 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

614 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

70 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

992 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 14

Jak używać komunikatora iGadamy?

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

177 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

1339 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1