Filmy instruktażowe

Webinarium Polski Ład w programie RP

624 views 30 grudnia 2021 Jan Tozrobi 2

Jak dodać logo do faktury

559 views 28 września 2018 Jan Tozrobi 1

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

1763 views 9 września 2018 Jan Tozrobi 6

Dodawanie planu kont w KsH

622 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

1571 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 9

Dodawanie firmy w KPiR

596 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 5

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

2491 views 16 października 2017 admin 32

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

2275 views 16 października 2017 admin 36

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

453 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

1916 views 12 września 2017 admin 22

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

227 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

459 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

232 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

245 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

168 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

174 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

379 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

184 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

155 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

391 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Unikalne nazwy w ObSp

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

141 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Operacje magazynowe w ObSp

229 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

138 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

117 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

183 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

187 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

215 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

165 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

78 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

70 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

203 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

261 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie konta walutowego w KsH

166 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

1273 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 14

Otwarcie miesiąca w KsH

214 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zestawienia ksiegowań w KsH

164 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zamknięcie miesiąca w KsH

226 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

178 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

421 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

224 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

152 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

190 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Definiowanie RZiS w KsH

174 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

199 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

351 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

90 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

134 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

143 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

224 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

321 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

144 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

94 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

112 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

133 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

146 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

156 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

161 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

199 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

64 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

782 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

135 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

136 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

345 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

952 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

546 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

765 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 11

Jak używać komunikatora iGadamy?

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

151 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

1135 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1