Filmy instruktażowe

Webinarium Polski Ład w programie RP

694 views 30 grudnia 2021 Jan Tozrobi 2

Jak dodać logo do faktury

655 views 28 września 2018 Jan Tozrobi 1

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

2063 views 9 września 2018 Jan Tozrobi 7

Dodawanie planu kont w KsH

726 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

1778 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 9

Dodawanie firmy w KPiR

805 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 5

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

2661 views 16 października 2017 admin 32

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

2531 views 16 października 2017 admin 38

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

586 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

2102 views 12 września 2017 admin 23

Import Przyjaznych Faktur w programie KsH

253 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

485 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

260 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

264 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Inne wydruki księgi w KPiR

188 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

388 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

179 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

195 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

190 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

133 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

175 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

167 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

415 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Unikalne nazwy w ObSp

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

157 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Operacje magazynowe w ObSp

259 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

107 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

164 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

125 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

213 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

205 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

220 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

173 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

213 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

282 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie konta walutowego w KsH

178 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

1387 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 16

Otwarcie miesiąca w KsH

246 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zestawienia ksiegowań w KsH

194 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zamknięcie miesiąca w KsH

283 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

183 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

460 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

205 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

237 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

165 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

206 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Definiowanie RZiS w KsH

189 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

227 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

379 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

136 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

182 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

290 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

64 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

352 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

101 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

112 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

127 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

173 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

85 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

150 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

167 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

219 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

783 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

139 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

146 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

351 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

983 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

138 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

90 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

152 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

576 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

915 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 13

Jak używać komunikatora iGadamy?

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

168 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

1264 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1