Szablony księgowania w programie KsH

1339  13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1

Szablony księgowania dostępne w programie Księga Handlowa KsH pozwalają znacznie ułatwić sobie codzienną pracę. Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, który przybliży ich działanie.[/vc_column_text]

Szablony księgowe na przykładzie księgowania faktury sprzedaży ze stawką 23% VAT.
Mając uruchomiony program KsH przechodzimy do:
Księgowanie > Miesiące
Z listy miesięcy wybieramy miesiąc dla którego chcemy zaksięgować dokument. Następnie klikamy:
Księgowania > przygotowane > Dodaj > Szablony
Z wyświetlonej listy szablonów wybieramy Sprzedaż towarów różny vat i klikamy klawisz „Zatwierdź”.
W pierwszym kroku wskazujemy konto rozrachunkowe powiązane z kontrahentem. Jeśli nie pamiętamy numeru konta, możemy skorzystać z przycisku: „F3 konta księgowe„. Z wyświetlonej listy wybieramy właściwe konto które nas interesuje następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem „Zatwierdź„. Do dalszych kroków przechodzimy klikając przycisk „OK„.
W drugim kroku podajemy kwotę operacji i zatwierdzamy przyciskiem OK.
Program zaproponuje dodanie transakcji do księgowania. Sprawdzamy datę, wypełniamy pole Numer, określamy termin płatności lub zaznaczamy opcję bezterminowa jeśli taka data nie została określona. Sprawdzamy stronę po której ma być wykonane księgowanie jeśli się nie zgadza należy ja poprawić. Weryfikujemy kwotę czy zgadza się z tą na którą jest wykonane księgowanie i określamy czy w przypadku zwłoki z zapłatą program powinien naliczać odsetki. Jeżeli wszystko jest ustawione prawidłowo przechodzimy do następnego kroku przez kliknięcie przycisku OK.
Pojawi się dobrze znany użytkownikom programu dialog księgowania operacji do rejestru VAT. W tym kroku również upewniamy się czy wartości we wszystkich polach zgadzają się z naszymi oczekiwaniami jeśli tak, zatwierdzamy dialog przyciskiem OK.
Jeśli wszystko wykonaliśmy prawidłowo pojawi się komunikat
Księgowanie się bilansuje.
W oknie sprzedaż Towarów weryfikujemy kwoty i numery kont, na które zostaną zaksięgowane. Do każdego numeru konta można dodać odrębny opis jeśli chcemy uszczegółowić jego przeznaczenie albo dodać komentarz dotyczący np. ostatniego księgowania.
W ostatnim kroku widzimy standardowy widok księgowania przedstawiający dane wprowadzone w poprzednich krokach. Okno należy zatwierdzić przyciskiem OK.
Program ponownie wyświetli dialog księgowania następnej operacji, możemy go wyłączyć przyciskiem Zaniechaj.
Na liście dziennika księgowań pojawi się nowa pozycja z uprzednio wprowadzonymi danymi.
W celu sprawdzenia czy księgowanie zostało poprawnie dodane do rejestru VAT zamykamy okno dziennika wracając tym samym do listy miesięcy. Z menu Podatek VAT wybieramy opcję Ewidencja sprzedaży i sprawdzamy czy jest widoczny dokument z numerem podanym w trakcie wykonywania szablonu księgowego. Dodatkowo można zaznaczyć go na liście i wybierając przycisk Modyfikuj i zweryfikować wprowadzone dane.
Następnie przechodzimy do Podatek VAT > Faktury i dostawy sprzedaży VAT, tu również sprawdzamy czy na liście jest widoczny wpis do rejestru VAT.

Przykładowe szablony księgowania dostępne są jedynie w wersji Bezpłatny Start. W przypadku instalacji komercyjnej wersji programu należy stworzyć szablony samodzielnie lub zlecić ich stworzenie pracownikom Varico.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?