W jaki sposób w ObSp wystawić zwykły rachunek i fakturę dla niepłatników VAT?

66  22 grudnia 2023 Jan Tozrobi 0

W programie ObSp istnieje możliwość wystawienia zwykłego rachunku, niepodlegającego VAT i faktury dla niepłatników VAT.

Jeżeli chcemy skorzystać z rachunku dla niepłatników VAT, należy podczas wykonywania operacji sprzedaży użyć przycisku Faktura i wybrać spośród pozycji Rachunek niepłatników VAT.

Aby zdefiniować odbiorcę jako niepłatnika VAT, korzystającego domyślnie z rachunku niepłatników VAT należy przejść do zakładki z odbiorcami i użyć opcji Modyfikuj.
Firmy -> Odbiorcy


Należy wówczas w polu Rodzaj firmy odznaczyć Płatnik VAT, a w polu Informacje przypisać Rodzaj faktury sprzedaży jako Rachunek niepłatników VAT:

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?