Do czego służy opcja „wyszukiwania wierszy” w KPiR?

95  13 września 2016 Jan Tozrobi 0

W programie KPiR znajduje się bardzo przydatna, jednak mało znana opcja „wyszukiwanie wierszy”. Można ją znaleźć w menu:
Księgi [F2] -> Inne -> Wyszukiwanie wierszy
Służy ona do wyszukiwania wierszy i na podstawie wyników wyszukiwań generowania rożnorodnych statystyk. Umożliwia ona np. wyszukanie wszystkich operacji z danym kontrahentem w całym roku, bądź też w określonym przedziale czasowym.

Do czego służy opcja „wyszukiwania wierszy” w KPiR?

Zaznaczając odpowiednie opcje do dyspozycji mamy bardzo wiele możliwości filtrowań. Możemy przeszukiwać wiersze po liczbie porządkowej, po dacie, numerze dowodu, nazwie firmy, adresie oraz opisie. Wyszukiwania możemy przeprowadzić we wszystkich księgowaniach, bądź też tylko dla sprzedaży (oddzielnie dla towarów i usług) lub zakupu (z rozróżnieniem zakupu towarów i kosztów ubocznych).

Po wyszukaniu wierszy (np. wszystkich operacji z danym kontrahentem) mamy możliwość zrobienia bardzo ciekawych statystyk. Wchodząc do menu „Statystyka”, program wygeneruje nam wówczas wydruk wyglądający mniej więcej w ten sposób:

Do czego służy opcja „wyszukiwania wierszy” w KPiR?

Wydruk ten mamy podzielony na kolumny w zależności, czy to jest sprzedaż, czy zakup. Zapis „W/obrót P w %” oznacza, że w tym wierszu możemy znaleźć procent wyszukanych wierszy w obrocie z podanego przedziału czasowego, analogicznie sprawa wygląda dla kosztów i zakupów. Natomiast zapis „W/obrót W w %” oznacza procent wyszukanych wierszy w obrocie z wszystkich wierszy.

Na tej zasadzie zaznaczając odpowiednie opcje możemy uzyskać m.in. takie informacje jak:

  • procent przychodu, bądź też kosztu operacji z danym kontrahentem w całych obrotach firmy jak i w określonym przedziale czasowym,
  • jaki procent stanowią wypłaty wynagrodzeń w kosztach firmy,
  • procent zakupów w kosztach całkowitych firmy, bądź też w określonym przedziale czasowym.

Zestawień takich można oczywiście zrobić znacznie więcej i przykłady mnożyć. Na sam koniec wyniki można wydrukować (F3) bądź wyeksportować do pliku tekstowego (F4).

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?