Instalacja stanowiska sieciowego ObSp

258  5 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Aby w ramach jednego przedsiębiorstwa lub biura rachunkowego korzystać ze wspólnej bazy danych należy wybrać instalację stanowiska sieciowego.

W polu Host należy wpisać adres IP serwera, do którego ObSp dla Windows zostanie podłączony, oznaczenie hosta localhost jest przykładowe. Właściwy numer IP można uzyskać u administratora sieci komputerowej.
Po wprowadzeniu poprawnego IP należy pomyślnie przejść test połączenia, przez kliknięcie przycisku „Sprawdź połączenie”.
Niezwykle istotny jest też port, na którym usługa lub serwer będą funkcjonować, jeżeli standardowy port 5432 okaże się niepoprawny, należy skontaktować się z administratorem serwera.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia odblokowane zostanie okno Wybór bazy danych.
Na liście pojawią się wszystkie istniejące bazy danych. W przypadku zakładania nowej bazy danych proszę wprowadzić nazwę tworzonej bazy w tym polu.
Katalog, w którym będą przechowywane dodatkowe dane to folder z dodatkowymi plikami programu jak np. szablony, wzorce, korespondencja.
Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetla się pytanie o utworzenie nowej bazy danych lub pytanie potwierdzające podłączenie do istniejącej bazy.

Następnie program zostanie zainstalowany i można przystąpić do pracy w środowisku sieciowym.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?