Eksport i import danych do pliku CSV

292  16 czerwca 2018 Jan Tozrobi 0

Jakie dane mogę eksportować/importować?

  • Dane klientów
  • Dane towarów

Eksport danych do pliku daje możliwość wydruku listy klientów oraz towarów. Plik .csv otworzysz arkuszem kalkulacyjnym – Excel, OpenOffice Calc, Dokumenty Google, itp.
Jeśli posiadamy plik .csv, który zawiera dane klientów/towarów zdefiniowanych w odpowiednich kolumnach, możemy zaimportować je bezpośrednio do programu bez potrzeby ręcznego wprowadzania każdej pozycji.

Aby wyeksportować plik z danymi klientów/towarów i przechodzimy do menu Plik-> Eksportuj CSV:

csv

W zależności od tego jaki eksport nas interesuje wybieramy Dodaj-> Klienci/Towary-> Wybierz.

W oknie Eksportowy szablon CSV określamy opcje następująco:

  • Nagłówek – jeśli TAK, wówczas w arkuszu kalkulacyjnym w pierwszym wierszu będzie widoczny nagłówek kolumny,
  • Kodowanie – najlepiej wybrać opcję LATIN2, ze względu na występowanie polskich znaków.
  • Separator kolumn – TAB
  • Separator tekstu- „

csv

Zatwierdzamy dialog klikając OK, a następnie Eksportuj

csv

Nadajemy nazwę pliku i zapisujemy w dowolnym miejscu na komputerze. Po pomyślnie zakończonym eksporcie możemy przejrzeć zawartość pliku w arkuszu kalkulacyjnym.

csv

csv

 

Import odbywa się w ten sam sposób tylko, że w drugą stronę. Za pomocą pliku, który posiada informacje zawarte w odpowiednich kolumnach o rozszerzeniu .csv, można w prosty sposób wczytać zarówno towary jak i klientów.

Bardzo ważne jest, aby przed importem wykonać archiwum z programu, ponieważ mechanizm importowy nie sprawdza danych pod kątem merytorycznym i nie wykrywa powtórzeń. Mogą powstawać duplikaty, jeśli były już wcześniej wprowadzone były jakieś dane.

Jak wygląda szablon importowy?

Dokładnie tak samo jak eksportowy. Zanim wybierzemy plik do importu na w oknie na dole widzimy jakie kolumny są umieszczone kolejno. Mamy możliwość zmiany ich kolejności. Klikając na kolumnę z NIPem możemy przesunąć ją w górę. To spowoduje, że w arkuszu kalkulacyjnym kolumna „nazwapelna” może mieścić się obok kolumny „nip”.

csv

 

csv

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?