Naliczanie odsetek w programie ObSp Windows oraz wystawianie noty odsetkowej

182  13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Program ObSp umożliwia naliczanie odsetek od zobowiązań gospodarczych i wobec budżetu.

Aby naliczyć odsetki w programie ObSp Windows należy najpierw poprawnie ustalić stopy oprocentowania. W tym celu należy skorzystać z opcji Parametry → Odsetki → wybrać rodzaj odsetek → stopy oprocentowania.2016-06-09 11_23_17-

W kolejnym oknie należy sprawdzić obowiązująca stopę procentową. Jeśli oprocentowanie się zgadza możemy od razu przejść do naliczania odsetek. Jednak jeśli konieczna jest zmiana oprocentowania należy skorzystać z opcji Dodaj. Następnie uzupełniamy dane w oknie dodawania stopy oprocentowania.

 

2016-06-09 11_24_56-Modyfikacja stawki odsetek od zobow. gosp.

Po tej operacji możemy przejść do naliczania odsetek. Wchodzimy w Inne → Odsetki → wybrać rodzaj odsetek → naliczanie odsetek. 

2016-06-09 11_26_41-

Następnie należy określić, który rachunek bankowy ma zostać użyty przy wystawianiu noty odsetkowej.

W otwartym oknie uzupełniamy datę wystawienia dokumentu oraz wybieramy kontrahenta. Następnie mamy dwie możliwości:

  • możemy naliczyć odsetki podając dane ręcznie, tj. definiując okres za jaki naliczane są odsetki i uzupełniając kwotę, od której będą liczone,
  • możemy wskazać dokument dla danego kontrahenta, na podstawie którego chcemy obliczyć odsetki – w tym celu należy skorzystać z opcji Dokumenty → wyświetli się lista niezapłaconych faktur dla danego kontrahenta → wybieramy faktury, za które naliczamy odsetki. UWAGA! Można wybrać wiele faktur do jednej noty odsetkowej – w tym celu na liście faktur należy zaznaczyć wybrane faktury klawiszem INSERT.

Po zdefiniowaniu kwoty i okresu do naliczania odsetek program automatycznie obliczy wysokość odsetek. Dodatkowo możemy wystawić notę odsetkową dla kontrahenta.

2016-06-09 11_32_50-Naliczanie odsetek od zobowiązań gospodarczych

Dodatkowo możemy wydrukować przelew lub inny dokument do zapłaty korzystając z opcji Operacja, która dostępna jest w dialogu Parametry → Odsetki → wybrać rodzaj odsetek → Naliczanie odsetek.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?