Oznaczanie towarów kodami GTU

535  30 września 2020 Jan Tozrobi 3

Obsługiwane znaczniki/procedury:

GTU_XX – znacznik towaru/usługi

EE – znacznik usługi

SW – opcja na fakturze

TP – znacznik kontrahenta

MR_T – typ marży

MR_UZ – typ marży

MPP – znacznik towaru/usługi

IMP – faktura zakupu pozawspólnotowa

 

Wybieramy TOWARY > KATALOG następnie z listy interesujący Nas Towar i wybieramy MODYFIKUJ:

Po skorzystaniu z dialogu MODYFIKUJ otrzymamy okno modyfikacji towaru, gdzie z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod GTU:

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Kod dla jednego z naszych towarów został ustawiony.

Dla Kodu EE należy wejść w TOWARY > KATALOG > RODZAJ > USŁUGI i przy modyfikacji usługi zaznaczyć w Atrybutach pole USŁ. TELEKOM. NADAW. ELEKTRON.

Dla kodu TP należy wejść w ODBIORCY > MODYFIKUJ > RODZAJ FIRMY i zaznaczyć atrybut PODMIOT POWIĄZANY.

Dla kodu SW należy przy wystawianiu faktury zaznaczyć checkbox SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Dla kodu MR_T należy w TOWARY > RODZAJ > MARŻE ustalić marże typu DLA BIUR PODRÓŻY,

a następnie wystawić dokument poprzez OPERACJE > SPRZEDAŻ MARŻA.

Dla kodu MR_UZ należy postępować jak wyżej tj. wejść w TOWARY > RODZAJ > MARŻE ustalić marże typu DZIEŁA SZTUKI lub TOWARY UŻYWANE lub PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI

a następnie wystawić dokument poprzez OPERACJE > SPRZEDAŻ MARŻA.

Dla kody MPP zalecamy zapoznać się z FAQ

Dla kodu IMP należy skorzystać z dialogu OPERACJE > ZAKUP > POZAWSPÓLNOTOWY. Dodany w ten sposób zakup zostaje oznaczony kodem IMP w strukturze pliku JPK.

W trakcie wystawiania FAKTURY VAT dla określonego rodzaju sprzedaży mamy również możliwość oznaczenia dokumentu procedurami, któe znajdują się w oknie UWAGI.

Procedury związane z rodzajem dokumentu generowane są automatycznie na podstawie typu faktury i znaczników np. WNT, Paragon i inne.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?