Mechanizm podzielonej płatności w ObSp.

465  8 listopada 2019 Jan Tozrobi 4

Od wersji 20.01.A mogą Państwo skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. W celu wystawienia faktury split payment należy dokonać kilku modyfikacji w programie.

Po pierwsze, towar musi mieć zaznaczoną opcję podzielona płatność tak jak poniżej.

Towary >> Zaznaczamy towar >> Modyfikuj >> Zaznaczamy opcję “Płatność podzielona”:

Zatwierdzamy OK.

Po drugie, musimy mieć dodane Subkonto VAT.
Firmy >> Wybór Firmy/magazynu >> Zaznaczamy firmę >> Modyfikuj >> Konta bankowe.
Tutaj wyświetli nam się lista kont, które mamy wprowadzone do programu:

Ja już posiadam konto podstawowe, więc teraz muszę dodać konto vat i przypisać do firmowego konta bankowego. Robimy to następująco.
Dodaj >> Zaznaczamy “Subkonto VAT” >> Podstawowe >> Z listy wybieramy konto główne.
Nazwa banku zostanie uzupełniona automatycznie, jak również numer rachunku, ale istnieje możliwość jego edycji.Zatwierdzamy. OK >> Zatwierdź >> OK >> Zatwierdź.

Teraz możemy wystawić fakturę z metodą podzielonej płatności.
Wystaw FV [F6] >> Uzupełniamy wymagane dane >> OK, Tekst.
Pod numerem FV pojawi nam się dopisek “Mechanizm podzielonej płatności”.

UWAGA! Płatność powyżej 15 000 złotych musi zostać wykonana przelewem.


Kiedy klient opłaci wystawioną wcześniej fakturę, należy dodać operację bankową.

W tym celu wybieramy z górnej belki Bank >> zaznaczamy główne konto >> Operacje zrealizowane >> Dodaj >> Klient >> Wybieramy klienta >> Zatwierdź.
Jeśli dokonywanych transakcji była więcej niż jedna, to program wyświetli listę operacji do wyboru.
Jeśli była dokonywana tylko jedna transakcja, program zada pytanie:

W naszym przypadku jest tylko jedna, więc zatwierdzamy “Tak”.

Uzupełniamy numer wyciągu i kwotę VAT, następnie klikamy OK.
Teraz na liście operacji konta głównego pojawiły się dwie operacje. Pierwsza operacja jest dodatnia i wskazuje na fakt, że na nasze główne konto wpłynęła kwota brutto. Druga jest ujemna, gdzie kwota VAT została wysłana na subkonto. Operacja VAT’u jest widoczna na koncie domyślnym i subkoncie VAT.

Konto domyślne:Subkonto VAT:


UWAGA!

Konieczne wystawienie faktury z mechanizmem podzielonej płatności dotyczy towarów z załącznika numer 15, który możesz pobrać tutaj.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?