Wystawianie faktury sprzedaży w programie Obsługa Sprzedaży

949  4 maja 2016 Jan Tozrobi 8

Aby wystawić fakturę sprzedaży w ObSp® należy wcisnąć klawisz F6. Po tej operacji pojawi nam się dialog do wystawiania faktury.

2016-06-09 12_23_48-Sprzedaż

Teraz wybieramy płatnika z listy płatników.
Następnie musimy podać płatność (gotówka, czy przelew).
Teraz wchodzimy w menu Towary, aby dodać towary lub usługi do faktury.

2016-06-09 12_28_12-Faktury i zamówienia

Z listy, która nam się pokazała wybieramy towary lub usługi, które mają być ujęte na fakturze.
Po wybraniu wszystkich towarów lub usług wciskamy Zatwierdź. Następnie naciskamy przycisk Faktura.

W tym oknie określamy rodzaj faktury.
Po wybraniu faktury zatwierdzamy nasz wybór przez opcję Zatwierdź. Aby zatwierdzić całą fakturę klikamy na klawisz OK, Tekst.
Faktura została wystawiona i zatwierdzona oraz pojawi się okno podglądu wydruku. Teraz aby wydrukować wystawiony dokument wciskamy przycisk drukuj.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?