Jak wykonać zestawienie obrotów towarów na magazynie (zestawienie rotacji)?

1679  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Jako wskaźnik rotacji należy rozumieć stosunek wielkości obrotów za dany okres do średniego stanu magazynowego danego towaru w tym okresie, w ujęciu ilościowym i wartościowym.
Obliczenia są prowadzone w zależności od wpisanej daty początkowej (od dnia) do daty końcowej (do dnia). Program dla każdego dnia sumuje stan ilościowo na koniec dnia, stan wartościowo na koniec dnia. W zestawieniu rotacji jest uwzględniona ilość wydań w danym dniu, wartość wydań w danym dniu jak również program sumuje wartość stanu i wartość wydań dla wszystkich towarów.
Obliczenie rotacji w dniach polega na:
– obliczeniu średniego stanu magazynowego (na 1 dzień): suma wartości stanów / ilość dni okresu,
– obliczeniu rotacji: (średni stan magazynowy / średnia wartość wydań na 1 dzień),
– obliczeniu rotacji w dniach: Rotacja * ilość dni okresu.
Aby wykonać zestawienie rotacji towarów na magazynie należy:
Wejść w menu TOWARY.
Następnie wchodzimy w menu MAGAZYN.
W oknie, które nam się pojawi wybieramy ROTACJA.

2016-06-09 12_04_27-MagazynW tej chwili wybieramy dla jakich towarów chcemy wykonać zestawienie rotacji, za jaki okres ma być ona wykonana i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem OK.

2016-06-09 12_04_52-Rotacja towarów

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?