Współpraca programu ObSp z drukarką fiskalną

332  13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Prowadząc sprzedaż detaliczną po przekroczeniu pewnych limitów mamy obowiązek korzystania z urządzeń fiskalnych.
Wybierając drukarkę fiskalną powinniśmy zwrócić uwagę na to czy dany model drukarki fiskalnej współpracuje z programem ObSp.
UWAGA!
Varico poleca i serwisuje drukarkę fiskalną Duo Pro firmy Emar jako najlepiej współpracującą drukarkę z programem ObSp.
Kupiliśmy drukarkę. Co dalej?
W ObSp, aby skonfigurować drukarkę, wchodzimy w opcję: KONFIGURACJA >> DRUKARKI FISKALNE .
Otwiera nam się dialog, na którym mamy możliwość:

  • wybrania sterownika drukarki fiskalnej
  • w części Ustawianie portu możemy wybrać port, do którego jest przyłączona drukarka fiskalna. Mamy tu możliwość wybrania opcji automatycznego ustalania przez program. do którego portu została podłączona drukarka, lub, jeśli jesteśmy tego pewni, możemy określić używany przez nią port
  • w części Transmisja możemy włączyć tryb rejestracji transmisji z drukarką. Jest to funkcja serwisowa i powinna być włączana tylko na prośbę serwisu
  • klawisz Konfiguracja otwiera dialog umożliwiający określenie konfiguracji współpracy z wybraną drukarką fiskalną

Możemy zatwierdzić dialog klawiszem OK lub przejść dalej klawiszem Konfiguracja.
Użytkownik ma możliwość dowolnego konfigurowania trybu drukowania paragonów fiskalnych dla różnych dokumentów:

  • faktur dla płatników VAT (z NIP),
  • faktur dla niepłatników (bez VAT),
  • paragonów,
  • potwierdzeń kasowych.

Dla każdego dokumentu jest możliwość wyłączenia potwierdzenia drukowania paragonu bez pytania oraz włączenia wysuwania podłączonej do drukarki szuflady z wysunięciem szuflady.
Opcja Ustawiać czas drukarki powoduje synchronizację czasu drukarki przy wystawianym pierwszym paragonie od momentu uruchomienia programu. Należy pamiętać, że czasu w drukarce nie można modyfikować jeśli nie wykona się przedtem raportu dobowego (totalizery drukarki muszą być wyzerowane).
Opcja Dokładność kwot większa niż do grosza przydatna jest w przypadku sprzedaży towarów o niewielkiej cenie jednostkowej (poniżej 50 gr.), gdy zaokrąglenie kwoty brutto jest na tyle duże względem łącznej kwoty brutto, że drukarka sygnalizuje błąd kontroli (błąd nr 20). W takich przypadkach włączenie tej opcji powoduje drukowanie na paragonach kwot z ułamkami.
Opcja Bez kontroli połączenia umożliwia wyłączenie kontroli połączenia w trakcie drukowania (dla użytkowników z niedostosowanym kablem łączącym drukarkę z komputerem).
Opcje Ignoruj błędy zgłasz.przez drukarkę i Ignoruj błędy zgłasz.przez moduł fisk. są dostępne tylko dla nowego modułu obsługi drukarek fiskalnych POSNET (i wszystkich zgodnych z POSNET). Umożliwiają one ignorowanie błędów występujących podczas drukowania paragonów fiskalnych zgłaszanych przez drukarkę i/lub moduł fiskalny.
Tryb pracy określa sposób działania drukarki fiskalnej. W trybie On-Line drukowane są wszystkie pozycje paragonu na bieżąco, w trybie zaś Off-Line kolejne pozycje są zapamiętywane w buforze drukarki, a paragon jest drukowany w momencie otrzymania rozkazu jego zakończenia o ile po drodze nie natrafiono na instrukcję błędną. Drugi z trybów pozwala na oszczędność papieru w przypadku błędnych paragonów, lecz ze względu na ograniczoną pojemność bufora drukowane paragony nie mogą być dłuższe niż ok. 40 pozycji.
Klawisz Teksty umożliwia wpisanie tekstów, jakie będą się pojawiały na paragonach fiskalnych.
Klawisz Stawki_PTU wywołuje dialog stawek PTU używanych przez drukarkę fiskalną.
Dialog umożliwia określenie stawek PTU i ich oznaczeń dla drukarki fiskalnej. Jest on również wyświetlany (o ile nie odznaczymy opcji: Pytaj o stawki podczas drukowania gdy brak komunikacji zwrotnej) w przypadku braku komunikacji zwrotnej z drukarką podczas drukowania paragonu fiskalnego oraz w przypadku drukowania paragonu ze stawką nieznaną drukarce fiskalnej.
Klawisz Odczytaj stawki służy do odczytywania zaprogramowanych w drukarce stawek PTU, a Zaprogramuj stawki odpowiednio do programowania stawek w drukarce fiskalnej.
UWAGA!
Drukarka ORHMET współpracuje z programem Obsługa Sprzedaży tylko w trybie emulacji drukarki POSNET.
UWAGA!
Do poprawnej współpracy z drukarką fiskalną niezbędna jest obecność w pliku config.sys linii stacks=64,256.
UWAGA!
Jeśli w trakcie drukowania paragonu przez drukarkę fiskalną pojawią się błędy na wyświetlaczu a na ekranie pojawi się komunikat „Bufor drukarki jest zapełniony” należy wyłączyć drukarkę i poczekać na zniknięcie komunikatu. Nie należy resetować komputera.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?