Automatyczne dekretowanie na kopiach faktur sprzedaży w ObSp

213  13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

W programie ObSp istnieje możliwość ustawienia automatycznego dekretowania na kopiach faktur.

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest ustawienie w menu Firmy → Wybór firmy/magazynu → Modyfikuj → Informacje dodatkowe opcji „Pokazywać dekretacje na fakturach sprzedaży”

2016-06-08 15_35_03-Informacje dodatkowe

W polu „Konto kwota netto bez przesyłki” należy wpisać nr konta księgowego, na które wpisywana jest kwota netto.
W polu „Konto kwota VAT” wpisujemy nr konta należnego VAT.
W polu „Konto kwota netto przesyłki” wpisujemy nr konta do rozliczania przesyłek.

W celu rozróżnienia zwykłych towarów i usług od usług, które są przesyłkami należy wprowadzić dodatkowe rozróżnienie danej usługi na przesyłkę. W menu Towary → Modyfikuj → Inne parametry należy zaznaczyć pole „przesyłka” jako typ towaru specyficznego oraz w polu „Kod towaru w KsH” należy umieścić numer konta przychodów dla przesyłek. Od teraz taki towar będzie rozpoznawany jako przesyłka.

2016-06-08 15_42_51-Modyfikacja usługi

Konto analityki dla klientów będzie brane z odpowiedniego pola w danych klienta. Należy wejść w modyfikację/dodawanie klienta i uzupełnić pole „Kod odbiorcy w programie KsH” w zakładce „Informacje dodatkowe”. Numer tego konta będzie uzupełniany na dekrecie w zależności od wybranego odbiorcy.

2016-06-08 15_45_12-Informacje dodatkowe

Dekret będzie pojawiał się tylko na kopii faktury sprzedaży i będzie wypełniany według następującego wzoru.

aa

*w tej kolumnie opis poszczególnych kwot zostanie zastąpiony konkretnymi wartościami z danej faktury
**konto analityczne danego odbiorcy
***kwoty netto są rozdzielane tylko w przypadku, gdy co najmniej jeden towar na liście pozycji faktury zostanie rozpoznany jako przesyłka. W przypadku braku przesyłki wiersz z kontem i kwotą dla przesyłki nie występuje.

Po poprawnym skonfigurowaniu wchodzimy w opcję Dokumenty → Sprzedaży → klikamy tekst dla wybranej faktury → przechodzimy do kopii, w której zobaczymy pole dekretacji.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?