Wystawianie wewnątrz wspólnotowych oraz pozawspólnotowych faktur sprzedaży

294  13 maja 2016 Jan Tozrobi 1

2016-06-09 10_19_25-Sprzedaż eksportowa

Uwaga: wystawianie faktur eksportowych możliwie od wersji Usługi programu ObSp®.
Aby wystawić fakturę eksportową w programie ObSp® należy najpierw ustalić, którzy klienci mają mieć wystawiane takie dokumenty. W tym celu należy wejść w menu FIRMY -> ODBIORCY -> wybrać odbiorcę z listy, następnie wejść w MODYFIKACJA -> RODZAJ KLIENTA -> i zaznaczyć, że jest to klient zagraniczny.

2016-06-09 10_12_51-Modyfikacja klientów

Kolejnym etapem jest określenie samej faktury: w tym celu wchodzimy w menu Parametry -> Ustawienia dokumentów -> Faktury i Zamówienia szukamy dokumentu FAKTURA VAT -> następnie wchodzimy w MODYFIKUJ -> INNE PARAMETRY ->Zaznaczamy opcję Dokument exportowy (walutowy)-> PARAMETRY WALUTOWE i tutaj określamy rodzaj waluty w jakiej ma być wystawiana faktura oraz słownik, z którego program będzie pobierał tłumaczenia.

2016-06-09 10_15_42-Program Manager

Po ustaleniu tych parametrów możemy już wystawić dany dokument. Aby to wykonać wciskamy klawisz „F8″ lub wchodzimy w menu OPERACJE -> SPRZEDAŻ -> Wewnątrzwspólnotowa i możemy wystawić fakturę eksportową. Samo wystawianie takiego dokumentu jest identyczne jak wystawianie zwykłej faktury sprzedaży.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?