Jak pobrać kursy walut z NBP?

379  13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Podczas wystawiania faktur:

  • walutowych,
  • wewnątrzwspólnotowych,
  • pozawspólnotowych,
  • Pro-forma,

i definiowania cenników walutowych, wykonywana jest operacja według określonego w programie kursu walutowego.
Użytkownik może pobrać aktualne kursy walut z NBP po wejściu w Parametry. Wyświetli się okno w programie

2016-06-09 09_58_01-ObSp 16.03.B, P.W.KOMPLEKS - Sklep

W oknie wyświetlone są aktualnie dodane waluty. Aby można było pobierać dane o kursach z NBP należy ustawić parametr waluty w danym kursie (kliknąć modyfikuj) lub dodać nową walutę (kliknąć dodaj).

2016-06-09 09_59_10-Modyfikacja parametru

Na zdjęciu powyżej widać ustawienia waluty. Aby program mógł pobrać kursy należy poprawnie zdefiniować symbol waluty zgodnie z oznaczeniami NBP np. dla dolara – USD. Należy kliknąć OK i automatycznie zostaną zapisane ustawienia.
Aby pobrać dane należy kliknąć Pobierz kursy. Program łączy się przez internet z serwerem NBP i pobiera aktualne kursy walut.

Po pobraniu można zobaczyć aktualny kurs danej waluty poprzez naciśnięcie opcji Kurs.
Pojawi się okno Tabela kursów z aktualnymi danymi.

2016-06-09 10_00_13-Tabele kursow NBP z roku 2016

Program będzie pobierał wartości z tabeli kursów wprowadzone z najmłodszą datą przy operacjach wymienionych na początku tego FAQ.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?