Sprzedaż ratalna w ObSp

41  15 maja 2019 Jan Tozrobi 0

Program ObSp umożliwia obsługę sprzedaży ratalnej.
W pierwszej kolejności należy wykonać Zamówienie brutto.
W tym celu wybieramy na głównej belce Zamówienie [F3]. Wypełniamy kolejno pola:
Zamawiający
Dokument (Zamówienie brutto)
Towary (Wybieramy interesujące nas z listy)

W następnym kroku wybieramy
Płatność -> Dodaj -> Nazwa sposobu (np. Raty)
UWAGA Koniecznie musi być zaznaczona płatność ratalna.

Zatwierdzamy OK, wybieramy utworzony sposób płatności, następnie klikamy Zatwierdź.
Po prawej stronie pokazał nam się przycisk Harmonogram.

W Harmonogramie rat, mamy opcje:
Dodaj – wszystkie pola wypełniamy ręcznie, termin płatności, sposób wyliczenia, generuje to jedną ratę.
Ja zaprezentuje opcję Generuj.

Wybieramy ilość rat, co ile dni/miesięcy ma być płacona kolejna i od kiedy ma się zacząć termin.
NP: 9 rat co 1 mies. począwszy od 15.05.2019

Zatwierdzamy OK. Pokażą nam się automatycznie wygenerowane raty. Przy czym ostatnia jest ratą uzupełniającą.

Zamykamy okno w prawym górnym rogu. Następnie zatwierdzamy OK i Tekst. Program zada pytanie, czy chcemy załączyć harmonogram rat do zamówienia.

Po wybraniu opcji Tak, na ostatniej stronie generuje się zapis, jak w tabelce wyżej.


Aby wystawić Fakturę na konkretną ratę.
Wybieramy Wystaw FV [F6], wybieramy Płatnika. Program automatycznie wykrywa, że odbiorca ma zamówiony towar i czy chcemy przejść do pobrania towarów.

Po wybraniu Tak program przekierowuje nas do pobierania wystawionego wcześniej zamówienia. Ja pokażę, jak należy zrobić to ręcznie. Wybieram NieFaktura.

UWAGA! Ważne, aby wybrać dokument FAKTURA VAT BRUTTO, Zatwierdź.

Następnie Towary, Zamówienia i z listy wybieramy Raty.

Z tego miejsca wybieramy interesującą na pozycję (może być ich kilka) i klikamy Pobierz

Przycisk pobierz resztę, wybierze oczywiście wszystkie raty. Następnie podajemy kwotę zapłaconą i zatwierdzamy OK.

Do listy towarów pobiera nam się rata, którą wybraliśmy. Dalej postępujemy jak przy wystawianiu każdej innej faktury. Klikamy, Zatwierdź.

Wypełniamy pole Wpłacono, i zatwierdzamy OK, Tekst.

Mamy wystawioną fakturę na konkretną ratę.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?