Stany minimalne i maksymalne towaru na magazynie

760  11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Stany minimalne i maksymalne towarów na magazynie pozwalają w łatwy sposób kontrolować jakiego towaru zaczyna brakować oraz dla jakich towarów występują nadwyżki. Za pomocą stanów minimalnych i maksymalnych możemy szybko reagować zakupami tak, aby nigdy nie zabrakło nam jakiegoś towaru, a także nie dopuścić do sytuacji, gdzie towar będzie nam zalegał na magazynie. W celu ustalenia stanu minimalnego oraz maksymalnego towaru na magazynie należy wejść w menu TOWARY -> KATALOG.
Następnie z listy wybieramy towar, dla którego chcemy określić stan minimalny i maksymalny i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

2016-06-09 12_01_23-Program Manager

Teraz uruchamiamy klawisz STAN MIN. I MAX. W poniższym dialogu określamy jakie mają być stany minimalne i maksymalne dla wybranego towaru. Nasze zmiany zatwierdzamy za pomocą klawisza OK.
W tym momencie możemy wykonać zestawienie stanów minimalnych i maksymalnych poprzez wejście w menu TOWARY -> MAGAZYN -> STANY , zaznaczamy Przekroczone stany maksymalne oraz Przekroczone stany minimalne i zatwierdzamy nasz wybór klawiszem OK. Po tej operacji pokaże nam się zestawienie.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?