Faktura Sprzedaż Marża w ObSp

158  1 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Uzupełniamy dane Płatnik, Płatność i przechodzimy do funkcji Faktura.


Do wyboru mamy dwa dokumenty Faktura VAT Marża brutto i Faktura VAT Marża netto.
Faktura VAT Marża brutto – Podana kwota marży będzie kwotą brutto od której zostanie odjęty podatek VAT.
Faktura VAT Marża netto – Podana kwota marży będzie kwotą netto do której zostanie dodany podatek VAT.


W moim przypadku jest to Faktura VAT Marża netto. Po zatwierdzeniu, wchodzimy w Towary.


Automatycznie wyświetli nam się katalog aktualnie posiadanych towarów. Wybieramy interesujący nas produkt i klikamy Zatwierdź.


następnym oknie określamy Ilość i cenę netto/brutto, w zależności od wybranego dokumentu i zatwierdzamy OK.


Po zatwierdzeniu wyświetla się pole marży, wybieramy Dodaj.


Uzupełniamy Nazwę, Stawkę VAT, wybieramy Typ z listy i zatwierdzamy OK.


Wybieramy dodaną marże, klikamy Zatwierdź. W oknie które nam się wyświetli wpisujemy Cenę netto/brutto marży. Automatycznie zostanie przeliczony Podatek. Zatwierdzamy OK.


Po dodaniu towaru oraz marży mamy podane kwoty ŁĄCZNIE, Brutto pozycji, ŁĄCZNIE BRUTTO.


Zaznaczamy pole Aktualizuj magazyn, aby towar został odjęty z magazynu. Zatwierdzamy OK, Tekst.


Faktura została dodana do dokumentów sprzedaży a nam wyświetlił się jej podgląd.


 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?