Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na dokumencie Umowy o pracę, Świadectwa pracy itp.

85  16 września 2016 Jan Tozrobi 0

Jeżeli po naciśnięciu Tekst na dokumencie, np. umowy o pracę, świadectwa pracy, itp. wyświetli się komunikat jak poniżej:

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na dokumencie Umowy o pracę, Świadectwa pracy itp.

Należy:

Wejść do szablonów danego dokumentu w Menu: Pracownicy → Inne → Dokumenty → Wzory

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na dokumencie Umowy o pracę, Świadectwa pracy itp.

Usuwamy wszystkie szablony, na których wyświetlił się błąd wczytywania pliku, za pomocą przycisku „Usuń” i dodajemy nowy interesujący nas szablon za pomocą opcji „Dodaj”.

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na dokumencie Umowy o pracę, Świadectwa pracy itp.

Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się okno dodawania nowego szablonu, dla którego określamy łatwą do rozpoznania dla nas nazwę i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na dokumencie Umowy o pracę, Świadectwa pracy itp.

Następnie wyświetli się szablon danego dokumentu

Co zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu „Błąd wczytywania pliku” po naciśnięciu Tekst na dokumencie Umowy o pracę, Świadectwa pracy itp.

Zamykamy szablon krzyżykiem i zatwierdzamy utworzony przez nas szablon.

Po tych czynnościach powinien ukazać się na nowo utworzony przez nas dokument z wypełnionymi danymi.


Uwaga: Jeżeli w poprzednim roku nie korzystałeś z domyślnego wzorca, a miałeś zdefiniowany własny, musisz uruchomić rok poprzedni i skopiować tekst wzorca (Pracownicy → Inne → Dokumenty → Wzory → np. umów o pracę → Edycja i skopiuj zawartość szablonu), następnie w roku obecnym wklej go do szablonu.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?