Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu RP

1244  27 grudnia 2023 Jan Tozrobi 10

Wersje programu RP 24.01 i nowsze umożliwiają otwarcie nowego roku 2024.

Przed przystąpieniem do otwarcia nowego roku 2024 w celach bezpieczeństwa należy wykonać archiwum programu na rok 2023.

W celu otwarcia nowego roku należy pobrać ze strony https://web.varico.pl/aktualizacje-programow/ najnowszą wersję programu 24.01 lub nowszą  i zapisać na dysku twardym. Następnie klikamy na pobrany plik rpwin.exe i uruchamiamy instalator.

W trakcie instalacji program wykryje czy na Państwa komputerze był wcześniej zainstalowany program Varico, w jakiej lokalizacji oraz z jaką licencją. Należy wskazać nowy, pusty katalog.

Na początku instalacji zostaniemy powitani takim oto oknem

Wybieramy Dalej

Następnie zaznaczamy „TAK, akceptuję warunki licencji” i klikamy Dalej.

Program wykryje czy na Państwa komputerze był wcześniej zainstalowany program Varico, w jakiej lokalizacji oraz z jaką licencją (jeżeli chcą państwo pobrać licencję z innego katalogu to należy nacisnąć klawisz „Wczytaj inną licencję”).

Należy wskazać katalog, do którego ma być zainstalowany program na nowy rok podatkowy.

W przypadku gdy program nie wykryje licencji pojawi się następujące okno, które umożliwi wskazanie katalogu z programem RP, z którego instalator ma pobrać licencję.

W kolejnym oknie mogą Państwo zdefiniować sposób instalacji programu na komputerze w zależności od tego czy program ma działać lokalnie czy też sieciowo na kilku stanowiskach.

Następnie mogą Państwo określić czy na pulpicie ma być utworzony skrót do programu oraz  czy zainstalować Varico Przyjazne Formularze (więcej informacji pod tym linkiem).

Wybieramy Dalej

W kolejnym kroku klikamy Dalej

W kolejnym kroku klikamy Instaluj

Po zakończonym procesie instalacji możemy uruchomić program, klikamy Zakończ.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wyświetli się kreator pozwalający zdefiniować w jaki sposób chcemy rozpocząć pracę z programem.

Należy wybrać opcję Przepisz, która pozwoli Państwu przepisać najważniejsze dane z poprzedniego roku.

Następnie wyświetli się okno z podaniem roku podatkowego, należ kliknąć OK.


Jeżeli program wykryje, że na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden program wyświetli okno w którym należy wpisać unikalną nazwę programu np. RP2024 i klikamy Zapisz


Program wykryje folder, gdzie znajduje się dotychczas  używany program na rok 2023. Jeżeli program z rokiem 2023 mamy zainstalowany w innym folderze możemy skorzystać z opcji Wskaż program RP dla roku 2023 poprzez jego uruchomienie.

Wybieramy Przepisz dane roku 2023


W kolejnym etapie nastąpi proces przepisania najważniejszych danych z roku poprzedniego. Zawsze po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat informujący Państwa o tym, że dane zostały przepisane.

Po zatwierdzeniu powyższego dialogu klawiszem NIE program poinformuje o tym, iż dalsza praca z programem wymaga ponownego uruchomienia. W przypadku wyboru TAK zostanie wyświetlony raport z przepisywania.

Po zatwierdzeniu dialogu program wyłączy się i uruchomi automatycznie na nowo. Od tej chwili będzie można zacząć pracę z danymi na nowy rok.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?