Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

98  21 września 2016 Jan Tozrobi 0

Od łatki KPiR 2.12.G istnieje możliwość ustalenia wartości dotyczących dokumentów z 2013 roku niezbędnych do wykonania korekty kosztów w 2014 roku. Aby to zrobić należy w wersji na rok 2013
(nie starszej niż KPiR 2.12.G) wykonać odpowiednie czynności:

1.Upewnić się, że wszystkie płatności dotyczące dokumentów na rok 2013, a dokonane zarówno
w roku 2013, jak i 2014, zostały wprowadzone do programu na rok 2013!

2. Wywołać raport specjalny z opcji serwisowych:
ścieżka dla menu nowoczesnego: Konfiguracja → Opcje serwisowe → Raport specjalny

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

3. Uruchomi się program DbView, w którym poprzez polecenie Otwórz należy wybrać plik:
Korekty2013-2014.vrs

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

4. Następnie należy wybrać interesującą nas datę końca analizowanego okresu oraz firmę. Np. dla korekty kosztów za styczeń 2014 będzie to 31.01.2014.

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

4. Wykonać polecenie Uruchom.

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

5. Pojawią się dane w poszczególnych zakładkach, z których zgodnie z poleceniem należy przenieść do programu na rok 2014.

 Wartości korekt kosztów i zadłużeń pokazane w zakładce „Podsumowanie korekt i zadłużeń”, należy wpisać w programie dla roku 2014 odpowiednio w polach „Suma korekt kosztów” i „Suma zadłużenia – wg kosztów” Księgi > Deklaracje > Korekta kosztów > Korekty wpisane ręcznie

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

Otwieramy program na rok 2014 np. KPiR 2.13.E i przepisujemy dane zgodnie z instrukcją w odpowiednie pola korekty kosztów, tj. Księgi → Deklaracje → Korekta kosztów → Korekty wpisane ręcznie

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

A następnie wpisać wpisać w programie odpowiednio w polach „Suma korekt kosztów” i „Suma zadłużenia – wg kosztów” wartości z raportu wykonanego w programie dla roku 2013.

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

I wybrać polecenie Zapisz, a następnie Wpisz korektę zbiorczą do księgi. Dane zostaną wówczas uwzględnione przy obliczeniu korekty kosztów w roku 2014.

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

Jeśli do tej pory dokonywaliśmy korekty kosztów regularnie to wartość powinna odpowiadać danym prezentowanym w raporcie specjalnym w zakładce: Zestawienie zobowiązań 2013 > 2014, która zgodnie
z opisem prezentuje: wszystkie niezapłacone zobowiązania zaliczone do kosztów roku 2013, które powodują konieczność dokonania korekty kosztów w roku 2014.

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

6. Jeśli chcemy wykonać raport dla kolejnej firmy wystarczy wybrać ją i wykonać ponownie czynności od pkt. 4.
7. Aby ułatwić korzystanie z danych wygenerowanych w raporcie specjalnym została dodana także opcja: Eksport, która pozwala na zapisanie raportu w formie strony internetowej (html)

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

i w kolejnym etapie wydrukowanie lub/i skopiowanie danych, w tym np. do arkusza kalkulacyjnego.

Jak wykonać korektę kosztów w KPiR w 2013 roku i przenieść na 2014 rok?

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?