Moduł produkcyjny w ObSp

52  20 grudnia 2023 Jan Tozrobi 0

Podczas korzystania z programu ObSp możemy skorzystać z dwóch modułów produkcji towarów:

  • Uproszczony moduł produkcji
  • Niezależny moduł produkcyjny

Aby towar mógł brać udział w procesie produkcji, należy upewnić się, że ma on zaznaczony odpowiedni atrybut. W przypadku produktu pole „Produkt” powinno być zaznaczone, a towary będące jego składnikami powinny mieć to pole odznaczone.

Towary -> Modyfikuj

Kolejnym krokiem jest wybranie produktu i ustalenie jego składników produkcyjnych.
Towary -> Inne -> Składniki produkcyjne

W następnej kolejności używamy opcji Dodaj i wybieramy interesujący nas składnik. Po jego wybraniu ustalamy z ilu sztuk wybranego towaru składa się nasz produkt.

 

Uproszczony moduł produkcji
Program podczas operacji sprzedaży może automatycznie dokonać kompletacji wyrobów.

W tym celu wybieramy towar do faktury, który powinien być oznaczony jako produkt i posiadać zdefiniowane składniki produkcyjne.

Taki towar zatwierdzamy i określamy parametry produkcji:

  • Zawsze – Produkcja ma odbywać się zawsze.
  • Gdy brak – Produkcja ma odbywać się wtedy, kiedy brak danego towaru na magazynie.
  • Nigdy – Produkcja ma się nie odbywać.

 

Niezależny moduł produkcyjny
Operacje -> Magazyn -> Produkcja

  • Zamawiający – określamy zamawiającego. Wybór osoby zamawiającej jest konieczny, aby wystawić dokument.
  • Towar – wybieramy towar do produkcji i określamy ilość produkowanych sztuk. Towar powinien być oznaczony jako produkt i posiadać zdefiniowane składniki produkcyjne.
  • Realizacja – miejsce w którym możemy ustalić ile sztuk produktu udało się zrealizować.
  • Dokument – określamy dokument zlecenia. W modyfikacji dokumentu zlecenia produkcji należy określić również sposób wystawiania dokumentów magazynowych podczas kompletacji wyrobów

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?