Jak wykonać inwentaryzację w programie ObSp?

365  13 maja 2016 Jan Tozrobi 0

2016-06-08 13_54_20-

Sporządzanie Inwentury czyli określenie rzeczywistych stanów towarów na magazynie i porównanie ich z wpisanymi wcześniej do programu.
W celu wykonania inwentaryzacji należy:
Wejść w menu OPERACJE -> MAGAZYN -> INWENTURA lub na głównym ekranie programu wcisnąć CTRL + F4

2016-06-08 14_11_19-Inwentura

W oknie INWENTURA wpisujemy nazwę inwentaryzacji, następnie określamy jakie towary mają być ujęte w inwenturze. Za pomocą klawisza LISTA drukujemy listę nazw towarów do spisu z natury. Kolejnym krokiem jest zapamiętanie stanów magazynowych za pomocą klawisza ZAPAMIĘTAJ STANY.

zin2

Po tej operacji pojawi się ostrzeżenie, które zatwierdzamy klawiszem TAK.
Zatwierdzamy dialog inwentaryzacji klawiszem OK . Gdy już wykonamy spis z natury należy:
Wejść w menu DOKUMENTY -> MAGAZYNOWE -> INWENTURY.

2016-06-08 14_14_32-Inwentury

W oknie, które nam się pokazało wyszukujemy naszą inwenturę i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

2016-06-08 14_17_59-Modyfikacja inwentury

Chcąc wpisać do programu stany towarów ze spisu z natury należy wejść w LISTA TOWARÓW.
Na liście towarów wybieramy towar, którego ilość różni się od stanu spisu z natury i wchodzimy w menu MODYFIKUJ.

2016-06-08 14_27_37-Wprowadzanie inwentury

W poniższym oknie możemy poprawić ilość towaru i zatwierdzić nasze zmiany za pomocą klawisza OK.

2016-06-08 14_31_07-Modyfikacja inwentury

Teraz, aby wszystkie zmiany w ilości towarów zostały naniesione na magazyn należy wybrać opcję AKTUALIZUJ MAGAZYN.
Po tej operacji stan magazynu zostanie zmieniony dokumentami
KOREKTA STANU DODAWANIA lub KOREKTA STANU ODEJMOWANIA.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?