Jak wysyłać e-Deklaracje w programach VARICO?

696  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wysyłka e-Deklaracji pokazana została na przykładzie deklaracji VAT. Przed przystąpieniem do wysyłki e-Deklaracji należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jakim katalogu zainstalowany jest program i gdzie znajduje się folder DbDBF z bazą danych programu?
  • Kto jest producentem używanego e-Podpisu?
  • Czy w systemie zainstalowana jest aplikacja do podpisywania plików (aplikację dostarcza producent e-Podpisu)

Przykładowo dla producenta:

  • Certum znajdziemy TUTAJ i nazywa się proCertum SmartSign
  • Sigilum oprogramowanie znajduje się TUTAJ ,nazywa się Sigillum Sign Pro.
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa aplikacja SZAFIR znajduje się TUTAJ.

Jeśli w systemie nie są zainstalowane owe aplikacji należy je ściągnąć ze stron producentów i zainstalować.
Po dokonaniu powyższych czynności można przystąpić do wysyłki e-Deklaracji. W tym celu należy w programie Varico wygenerować podgląd e-Deklaracji (przykładowo – deklaracja VAT).

VAT1

Po kliknięciu przycisku TAK na ekranie monitora pojawia się kreator z wysyłką e-Deklaracji. Po przeczytaniu podstawowych informacji o wysyłce testowej e-Deklaracji program przejdzie do dialogu Podpisania pliku. U góry dialogu zaznaczona czerwonym kwadratem jest ścieżka do pliki, który wygenerował program, a który wymaga podpisania za pomocą zewnętrznej aplikacji. Na dialogu jest to ścieżka (względna):
DBDbfZapisaneVAT-7_12.2010_00000002.XML, informująca o tym, że w katalogu w któym znajduje się baza danych programu znajduje się folder, a w nim zapisana pod nazwą VAT-7_12.2010_00000002.XML deklaracja. . W przypadku instalacji lokalnej baza znajduje się w katalogu z programem, w przypadku instalacji sieciowej katalog z bazą danych znajduje się na serwerze lub na innym komputerze. W przykładzie praca odbywa się w programie KpiR zainstalwonym na dysku N, w katalogu N:BSKPiRWin2010 i właśnie w nim zainstalowany jest lokalnie katalog DBDbf.

VAT2

Następnie należy uruchomić program do podpisywania plików. W przykładzie będzie to aplikacja Szafir KiR. Następnie należy wybierć format podpisu XADES. Tylko w przypadku aplikacji Sigilum Sign Pro należy wybrać PKCS#7.

VAT3

Dialog może się różnić w zależności od producenta aplikacji do podpisywania plików. Następnie należy wskazać pliki do podpisania. Dodatkowo należy wybrać opcję podpisu wewnętrznego, czyli dołączyć podpis do podpisywanych danych.

VAT4(2)

Należy zwrócić uwagę, że po podpisaniu zostanie stworzony drugi plik o nazwie takiej samej jak poprzedni z dodanym rozszeżeniem XadES. Wybierając przycisk Dalej program przejdzie do kontynuacji podpisywania plików, i poprosi o wprowadzenie PIN a następnie zacznie finalizację operacji.
Powracając do programu, za pomocą opcji Proszę należy wskazać podpisany plik (Drugi screen od góry w FAQ) zaznaczony czerwonym kwadratem wyświetlona zostanie zawartość katalogu Zapisane a następnie należy wskazać które podpisane pliki ma wysłać program.

Po wybraniu pliku ściezka do niego zostanie wyświetlona na dialogu wysyłki e-Deklaracji.

Klikając przycisk Wyślij, pojawia się dialog z statusem wysyłki e-Deklaracji. Jest na nim numer referencyjny oraz Status wysyłki. Status 301 informuje o tym, że dokument jest wysłany do serwera i czeka na przetworzenie. Dopóki serwery go nie przetworzą UPO będzie wskazywało status 301. Gdy nastapi poprawne przetworzenie dokumentu będzie można pobrać UPO ze statusem 200. Gdy jednak podczas wysyłki wystąpią jaieś błędy zostani pobrany UPO z kodem błędu.

VAT7

Przetwarzanie może trwać do 24h. UPO można pobrać w każdej chwili, w programie w dialogu Inne->e-Deklaracje za pomocą opcji Pobierz UPO.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?