Jak wystawić dokument Handlowo identyfikacyjny – HDI?

74  22 maja 2023 Jan Tozrobi 0

Jak wystawić dokument Handlowo identyfikacyjny – HDI.

Dokument HDI jest wystawiany automatycznie wraz z fakturą o ile na fakturze jest towar, który podlega obowiązkowi HDI.

Przykładowy wydruk HDI:

 

O pis pól na dokumencie:

Pkt. 1,2,9,12: Firmy->Wybór Firmy/Magazynu->Modyfikuj/Dane HDI.

Pkt. 3 Dokument HDI jest wystawiany, jeżeli na fakturze jest przynajmniej jedna pozycja, która w swojej kartotece (Towary->Modyfikuj) ma zaznaczone „Dokument HDI”.

Pkt. 4, 8) Data zamrożenia i pochodzenie surowca określamy podczas dodawania pozycji (ma znacznik Dokument HDI w parametrach). Pojawia się dodatkowy przycisk HDI.

Pkt. 5, 6 – opakowania zwrotne uzupełniane na podstawie ustawień w towarze.

Pkt. 7 – Waga netto jest to iloczyn wagi sprzedaży uzupełnionej w modyfikacji towaru i ilości sprzedanej na fakturze.

Pkt. 10 – Miejscem przeznaczenia jest adres odbiory a Data wysyłki jest datą wystawienia dokumentu.

Pkt. 11 Rodzaj środka transportu i jego nr rejestracyjny jest pobierany na podstawie uzupełnienia pól przy wystawianiu faktury.

Dodatkowe parametry:

Numeracja dokumentów HDI jest ustawiana na Wzorze faktury:

Parametry-> Ustawienia dokumentów->Faktury i zamówienia->Wybieramy wzór faktury->Modyfikuje->Inne parametry->HDI.

Zaznaczenia parametru Drukuj pozycje z faktury jak sama nazwa wskazuje na dokumencie HDI drukuje pozycje z faktury, które w swojej kartotece mają znacznik „Dokument HDI”.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?