Jak dopisać kod PKWiU / PKOB do towaru?

215  4 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Od stycznia 2003r. funkcjonują nowe klasyfikacje: PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) i PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych). Aby w programie ObSp® zastosować odpowiednią klasyfikację do poszczególnych towarów i usług należy:
Wejść w menu Towary.

W menu, które nam się pokaże wybieramy KATALOG.
W tej chwili mamy na ekranie listę towarów. Aby przypisać klasyfikację należy teraz wybrać z menu pozycję MODYFIKUJ.

2016-06-09 12_32_21-Modyfikacja towaru

W tym momencie w polu PKWiU/PKOB mamy możliwość dopisania numeru klasyfikacji PKWiU lub PKOB. Całą operację należy jeszcze potwierdzić poprzez wciśnięcie klawisza OK.
Od tej pory towar, który zmodyfikowaliśmy będzie posiadał przypisany numer PKWiU bądź PKOB, a co za tym idzie na fakturze sprzedaży również będzie drukowany dany numer klasyfikacji.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?