Dodawanie towaru w ObSp

236  16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Aby dodać nowy towar do katalogu należy:

1. W programie skorzystać z opcji Towary -> katalog:

2. Następnie wybrać opcję Dodaj:

3. Otworzy się okno Dodawanie towaru, gdzie uzupełniamy wszystkie niezbędne dane, takie jak nazwa towaru, jego kod, numer PKWiU, kod GTU:

4. W ramce Jednostki miary, za pomocą klawisza F3, ustalamy właściwą jednostkę miary: 

Jeśli chcemy dodać nową jednostkę miary, wybieramy opcję Dodaj i uzupełniamy potrzebne dane:

5. Po uzupełnieniu jednostki miary przechodzimy do ramki Stawki VAT. Po kliknięciu klawisza F3 pojawia nam się lista dostępnych stawek w programie:

Jeśli sprzedajemy towar ze stawką „VAT ZW” musimy pamiętać o podaniu podstawy prawnej zwolnienia. Aby to zrobić najeżdżamy kursorem myszki na stawę „Zwol.” i wybieramy opcję Modyfikuj:

Po kliknięciu w Modyfikuj otwiera nam się okno „Modyfikacja stawki podatkowej”. Nas w szczególności interesują 2 pola: Podstawa zwolnienia Przepis:

W podstawie zwolnienia użytkownik ma do wyboru 3 opcje, które podpowiada program. Możemy także pozostawić to miejsce puste wybierając opcję „-”

Użytkownik powinien także uzupełnić pole przepis, podając konkretny przepis prawny (zazwyczaj art. z konkretnej ustawy). W tym przypadku musi zrobić to osobiści, program nie podpowiada konkretnych przepisów prawnych.

Jeśli wszystko zostało już wypełnione klikamy przycisk OK.

6. Program daje także możliwość wprowadzenia cen podstawowych zakupu i sprzedaży wprowadzanego towaru. Aby tego dokonać musimy w ramce Ceny podstawowe kliknąć w cenę Zakupu lub Sprzedaży i nacisnąć klawisz F3:

7. Użytkownik może także uzupełnić szereg innych opcji takich jak Minimalne i Maksymalne stany magazynowe, Kod w KsH, dodaj Atrybuty lub Opcje:

Program daje możliwość dodania atrybutów dodatkowych i opisów, które będą widoczne na fakturach sprzedażowych. Aby dodać taką opcję musimy kliknąć odpowiednio Atrybuty dodatkowe lub Opisy:

8. Po kliknięciu w Atrybuty dodatkowe pojawia na się okno Dodatkowe atrybuty (Towary):

W celu dodania nowego atrybutu musimy kliknąć w przycisk Konfiguracja. Na ekranie pojawi Nam się okno Konfiguracja Atrybutów-Towary. Klikamy przycisk Dodaj i uzupełniamy niezbędne pola. Co ważne, jeśli chcemy aby dany atrybut pojawiał się również na fakturze sprzedażowej musimy zaznaczyć kwadrat Drukuj na fakturze. Atrybut będzie widoczny tylko na szablonie Alfa faktury sprzedażowej.

Na sam koniec klikamy w przycisk Zatwierdź:

Po zatwierdzeniu wracamy do okna Dodatkowe atrybuty (Towary). W celu dodania wcześniej uzupełnionej treści klikamy dwukrotnie myszką w niebieskie pole i dodajemy tekst:

W ten sposób udało nam się dodać dodatkowy atrybut towaru.

9. Po kliknięciu w przycisk Opis otwiera się nam okno Opis towarów i usług. Aby dodać opis, klikamy w przycisk Dodaj:

Po kliknięciu pojawia się na ekranie okno o nazwie Dodawanie opisu. Użytkownik może uzupełnić pola Nagłówek informacyjny oraz Opis. Po dodaniu opisów należy kliknąć przycisk OK w celu zapisania zmian:

10. W ten sposób zdefiniowany towar będzie dostępny równocześnie przy operacjach zakupu jak i sprzedaży.

 

 

 

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?