Sprzedaż seryjna w ObSp

262  13 czerwca 2017 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż seryjna w ObSp

Po uruchomieniu programu ObSp wybieramy opcję OPERACJE:

1Następnie wybieramy opcję SPRZEDAŻ SERYJNA:

2Po wybraniu tej opcji pokaże nam się okno z dodaniem sprzedaży seryjnej. Aby dodać sprzedaż należy wybrać opcję DODAJ:

3W następnym oknie możemy zdefiniować sobie sprzedaż seryjną, czyli dodać: jej nazwę, sposób płatności, rodzaj dokumentu, cennik oraz dodać odpowiednich kontrahentów i przypisać im towary lub usługi, które im sprzedajemy. Kiedy już wszystko uzupełnimy, zatwierdzamy okno dialogowe naciskając przycisk OK:

4Jeżeli chcemy dodać kolejne sprzedaże postępujemy analogicznie jak za pierwszym razem. Kiedy już zdefiniujemy sobie wszystkie sprzedaże mamy 2 opcje ich realizacji:

1. REALIZUJ – realizujemy podświetloną sprzedaż:

52. REALIZUJ WSZYSTKIE : realizacja wszystkich zdefiniowanych sprzedaży za jednym razem.

 6

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?