Akcyza na węgiel w ObSp

73  22 października 2019 Daniel Żarnowski 0

Od wersji 19.04.A istnieje możliwość wystawienia faktury na węgiel ze zwolnieniem z akcyzy. Uwzględnione zostały takie aspekty jak kod CN, czy ramka z oświadczeniem na fakturze. Jak wystawić taką fakturę?

W pierwszej kolejności dodajemy towar:
Magazyn >> Dodaj >> Uzupełniamy dane, jednostkę miary, zaznaczamy w atrybutach “Węgiel” i wypełniamy ciężar z prawej strony okna

Kod CN będzie się znajdować za nazwą naszego towaru. W celu dodania kodu wchodzimy w Opisy >> Dodaj >> Nagłówek (np KOD CN) i jako opis oczywiście owy kod.

 

OK >> ESC >>  OK >> ESC.
W taki sposób powinien być poprawnie uzupełniony towar, żeby można było wystawić fakturę z oświadczeniem. W następnym kroku, pokaże jak to zrobić:

Wystaw FV [F6] >> Wybieramy płatnika >> Wybieramy towar (Węgiel) >> Uwagi >>
W polu “Zwolnienie wyrobów węglowych z akcyzy (art.31a ust.1) do celów opałowych” Wybieramy powód zwolnienia z listy rozwijalnej.

OK >> Faktura >> Dodaj Faktura VAT brutto (wybieramy numer oraz numerację)

OK >> Nazwa dokumentu (np. Faktura VAT brutto Węgiel) >> Wybór szablonu >> Zaznaczamy (Alfa, Faktura.fi3)

Wybierz >> OK >> Zatwierdź

Tak przygotowany dokument można zaakceptować (OK, Tekst), zawierać on będzie oświadczenie w poniższej postaci.

UWAGA
Informacje, które powinny zostać zawarte na fakturze:

  • Nazwa i adres siedziby oraz NIP w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
  • rodzaj wyrobów węglowych, 
  • przeznaczenie nabywanych wyrobów uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego, 
  • datę i miejsce złożenia oświadczenia, 
  • kod CN oraz masę wyrażoną w kg w przypadku faktur z oświadczeniem.
nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?