Definiowanie atrybutów dodatkowych

248  26 lutego 2021 Jan Tozrobi 1

Atrybuty dodatkowe w programie ObSp pełnią funkcję systemowego uzupełnienia szablonu faktury w technologi FastReport o wartości, które są Nam potrzebne. Dodawanie atrybutu zostanie opisane na podstawie numeru BDO dla firmy, oraz wartości NUMER dla towaru/usługi.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować atrybut poprzez wejście w FIRMY > DANE FIRMY

następnie MODYFIKUJEMY odpowiednią firmę

i przechodzimy do dialogu ATRYBUTY DODATKOWE

W oknie ARTYBUTÓW przechodzimy do KONFIGURACJA celem zdefiniowania parametrów naszego atrybutu

klikamy DODAJ i definiujemy (Nazwę, Typ oraz czy artybut ma być drukowany na fakturze)

i zatwierdzamy dialogiem ZATWIERDŹ. Mamy prawidłowo zdefiniowany ATRYBUT.

Następnie należy dodać wartość jaką Nasz atrybut będzie reprezentowany. Zamykamy powyższe okno i w poniższym oknie korzystamy z dialogu WARTOŚĆ

Pokaże Nam się następujące okno, które uzupełniamy i zatwierdzamy zielonym ptaszkiem.

Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru, otrzymujemy okno z zdefiniowanym atrybutem oraz jego wartością.

Zatwierdzamy zmiany w modyfikacji firmy i przechodzimy do ustawienia szablonu faktury.

Korzystamy z dialogów PARAMETRY > USTAWIENIA DOKUMENTÓW > FAKTURY I ZAMÓWIENIA

Wybieramy dokument i przechodzimy do jego MODYFIKACJI

Przechodzimy do WYBÓR SZABLONU

Wybieramy szablon ALFA. Tylko szablon ALFA obsługuję funkcjonalność ATRYBUTÓW DODATKOWYCH.

Następnie zatwierdzamy wszystkie okna.

Celem sprawdzenia wystawiamy fakturę, a w dialogu FAKTURA, upewniamy się, że jest wybrany dokument, który zmodyfikowaliśmy i nadaliśmy mu szablon ALFA.

Korzystamy z dialogu OK, TEKST i w oknie SPRZEDAWCA, powinniśmy uzyskać Nasz atrybut, który w wcześniejszych krokach zdefiniowaliśmy.

———————————————————–

Drugą opcją jest możliwość definiowania ATRYBUTÓW DODATKOWYCH toworom/usługą.

Przechodzimy dialogiem TOWARY > MODYFIKUJ > ATRYBUTY DODATKOWE > KONFIGURACJA

Określamy konfigurację dla nowego atrybutu zgodnie z powyższą instrukcją z tą różnicą iż w tym miejscu NIE OKREŚLAMY wartości atrybutu, następnie zatwierdzamy wszystkie dialogi.

Przechodzimy do wystawienia faktury i w dialogu TOWARY wybieramy towar z zdefiniowanym atrybutem dodatkowym, wchodzimy w dialog ATRYBUTY i określamy jego WARTOŚĆ

Kończymy fakturkę i zatwierdzamy ją dialogiem OK, TEKST. Otrzymujemy fakturę w której widać pozycję z dodanym atrybutem, a także jego wartością.

Należy mieć na uwadzę iż możemy dodawać więcej niż jeden ATRYBUT DODATKOWY o tym samym TYPIE. Jeżeli mają Państwo własne, zdefiniowane szablony faktur, zapraszamy do kontaktu z Serwisem Varico, aby omówić przejście na szablony faktur w nowoczesnej oraz szybszej technologii FastReport.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?