Definiowanie zestawienia do deklaracji CIT-8

753  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Aby wystawić poniższe dokumenty musimy najpierw ustawić szablony kosztów i przychodów, aby program wiedział z jakich kont obroty (salda) ma wpisywać na deklaracjach w pola przychodu i kosztu. W tym celu wchodzimy w menu Inne, następnie Definiowanie przychodu / kosztu  (w przypadku menu nowoczesnego: Parametry -> Definiowanie przychodu / kosztu):

2016-06-15 11_27_54-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
2016-06-15 11_29_07-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Pojawi nam się okno, w którym dodajemy nowe zestawienie poprzez wejście w menu Dodaj. Do wyboru mamy układ jednostronny, bądź na podstawie zestawienia. Druga opcja umożliwia skopiowanie wcześniej utworzonego zestawienia przychodów/kosztów (bez potrzeby od nowa definiowania całego dokumentu).

2016-06-15 11_31_03-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Teraz podajemy nazwę zestawienia oraz ustawiamy, czy to zestawienie ma być domyślnie brane, czy też nie przy wystawianiu deklaracji. Możemy stworzyć kilka zestawień (dla symulacji przychodów / kosztów) i jedno z nich zaznaczyć jako domyślne albo nie zaznaczać żadnego. W takim przypadku program przed sporządzeniem deklaracji zapyta się, z którego zestawienia ma skorzystać.

Domyślnie zaznaczona opcja na podstawie księgowań: tylko dokonanych wymaga, aby wszystkie operacje, które mają być uwzględnione przy obliczaniu podatku dochodowego był przeniesione do operacji dokonanych. Wybór tej opcji ma zasadnicze znacznie szczególnie w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić jakie skutki na wysokość podatku dochodowego będą miały operacje przygotowane. Wówczas należy wybrać zestawienie na podstawie księgowań przygotowanych i dokonanych.

2016-06-15 11_32_37-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Gdy dodamy nowe zestawienie określamy składniki poprzez menu Składniki

2016-06-15 11_35_39-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Aby dodać składnik wchodzimy w menu Dodaj.

2016-06-15 11_36_58-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Pokaże nam się okno dodawania składników.
W tym oknie wpisujemy nazwę składnika, określamy, czy ma być to przychód, czy koszt i zatwierdzamy.

2016-06-15 11_39_43-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po zatwierdzeniu podajemy numer konta, które mają wchodzić w skład przychodów. Możemy to zrobić w następujący sposób:

  • wpisując ręcznie,
  • wybrać z listy dostępnej po wybraniu, F3
  • wyszukać po nazwie wybierając F5.

Na tym dialogu możemy także określić, czy dla danego konta do zestawienia mają być brane obroty strony Wn lub Ma, a może saldo Wn lub Ma. Dla tych kont określamy, czy do zestawienia mają być brane obroty Wn, czy Ma danego konta. Określamy także, czy wartość ma być dodawana, czy też odejmowana od tego składnika (przychodu). Jest to szczególnie ważne, gdy prowadzimy konta sumaryczne wraz z analityką, gdzie analityka nie zawsze stanowi przychód.
Analogicznie postępujemy z kosztami. Składniki mogą być bardziej rozpisane, może być kilka składników określonych jako przychody, jak i jako koszty. Po dodaniu wszystkich składników przychodów i kosztów możemy już wystawić Deklarację.

Aby wystawić deklarację CIT-8 wchodzimy w Miesiące [F6]->Zamknięcie wstępne->Deklaracje->CIT-8

2016-06-15 11_41_47-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Pojawia się nowe okienko z opcjami. Po naciśnięciu klawisza „OK” Pojawia się deklaracja.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?