Sprawozdanie finansowe – eksport JPK_SF

385  28 lutego 2021 Jan Tozrobi 1

Sprawozdanie finansowe znajduje się w górnym menu Zestawienia -> Sprawozdania finansowe.

Do sprawozdania finansowego można przejść także z dialogu eksportu plików JPK.

Pierwszą czynnością jest ustalenie rodzaju zestawienia. Program sugeruje się tu aktualnym “domyślnym” zestawieniem rachunku zysków i strat, o ile takie jest określone – zobacz  rachunki zysków i strat.

Każdemu rodzajowi zestawienia – rodzajowi podmiotu gospodarczego – przypisane są odpowiednie, zgodne ze schematem JPK_SF,  zestawienia składowe RZiS i Bilansu. W sekcji “zestawień składowych”, każde z nich ma określony “status”, przycisk “Definiuj, sprawdź”, prowadzący do jego definicji i pole “Dołącz” decydujące o  eksporcie tych danych do “Przyjaznych Formularzy”.

Definiowanie zestawień składowych nie jest obligatoryjne i można przejść do “Eksportu do Przyjaznych Formularzy” lub “Zapisz plik *.xml” bez dołączonego bilansu i RZiS-u. Będzie jednak wówczas wymagane ręczne wprowadzenie danych sprawozdania w odpowiednie pola formularza SF.

Korzystanie z przycisków “Definiuj, sprawdź”.

Jeżeli dotychczas nie istnieje żadna definicja danego zestawienia zgodna z aktualną wersją JPK-SF (Status: niezdefiniowany), to użycie przycisku spowoduje uruchomienie procesu dodawania nowego zestawienia na podstawie schematu JPK-SF i otwarcie odpowiednio dialogu Definiowanie rachunku zysków i strat lub Definiowanie bilansu .

Jeżeli w zasobach istnieje już odpowiednia definicja takiego zestawienia (Status: zdefiniowany), to użycie przycisku otwiera odpowiedni dialog, jak wyżej, w trybie wyboru lub dodania nowego zestawienia zgodnego ze schematem JPK_SF.

Po skorzystaniu z wybranego przycisku następuje przejście dialogu w tryb definicji zestawienia. W tym trybie dostępne są wszystkie funkcje pozwalające na definiowanie i weryfikowanie zestawienia – zobacz odpowiednio


Eksport do Przyjaznych Formularzy (KRS)

Użycie tej funkcji otwiera program Varico Przyjazne Formularze z odpowiednim, zależnym od wybranego “rodzaju zestawienia” formularzem. Formularz składa się z załączników, z których dwa dotyczą bilansu i rachunku zysków i strat. Użytkownik ma pełen wgląd i możliwość edycji danych. Dla poprawnej weryfikacji, formularz należy uzupełnić danymi, których w programie KsH nie posiadamy – w szczególności załącznik info”, “zestawienie zmian w kapitale” i “rachunek przepływów pieniężnych”.

Za wysyłkę pliku odpowiedzialny jest link “Wyślij plik JPK” znajdujący się w dolnej części załącznika nagłówkowego. Dalszymi krokami są: weryfikacja, podpisanie i wysyłka pliku.

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej, należy wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej

Program Varico Przyjazne Formularze sam zaproponuje wysyłkę do Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku jeżeli nie będzie wprowadzony nr KRS w sprawozdaniu.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?