Ulga za złe długi po stronie sprzedaży w programach Varico

746  9 lutego 2021 Jan Tozrobi 5

Księgując faktury należy zwrócić uwagę aby checkbox „Kontroluj płatności”, został zaznaczony z określeniem terminu płatności.

Po terminie 90 dni od daty Terminu płatności faktura pokaże się w miejscu:
KSIĘGI/MIESIĄCE >> PODATEK VAT >> EWIDENCJA SPRZEDAŻY >> KOREKTY Z TYT. NIEZAPŁACONYCH SPRZEDAŻY >> NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

Zaznaczamy taką fakturę przyciskiem INSERT i klikamy w „Dodaj do zestawienia korekt

Dokument wskakuje w okno wcześniejsze Zestawienie korekt podatku VAT

Następnie możemy dodać taką korektę do Ewidencji Sprzedaży

Po wykonaniu powyższych czynności w modyfikacji faktury otrzymujemy adnotację,
Korekta VAT-ZD

 

W pliku JPK taka korekta jest oznaczona znacznikiem T w polu „Korekta podstawy” opodatkowania oraz kwotami w polach K_19 i K_20.

Zapłata za Fakturę i ponowne księgowanie w Ewidencji
W momencie otrzymania zapłaty należy przywrócić fakturę do systemu odpowiednią oznaczając ją w Ewidencji i pliku JPK-V7
Przechodzimy do:
KSIĘGI/MIESIĄCE >> PODATEK VAT >> FAKTURY I DOSTAWY SPRZEDAŻY VAT >> SZUKAMY 1/2019 >> ROZL. VAT I PŁATNOŚCI

Następnie Dodaj >> Płatność i wprowadzamy Datę zapłaty oraz nr dokumentu zapłaty

W pliku JPK po takiej czynności otrzymamy:

Zobacz: Ulga za złe długi w zakupach

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?