Ulga za złe długi (korekta z tytułu niezapłaconych faktur) po stronie sprzedaży w programach Varico

828  9 lutego 2021 Jan Tozrobi 5

Księgując faktury należy zwrócić uwagę aby checkbox „Kontroluj płatności„, został zaznaczony z określeniem terminu płatności.

Po upływie 90 dni od daty Terminu płatności faktura zostanie wyświetlona w miejscu:
Księgi -> Miesiące-> Podatek Vat -> Ewidencja sprzedaży >> Korekty z tyt. niezapłaconych faktur sprzedaży -> Należności przeterminowane:

Zaznaczamy taką fakturę klawiszem INSERT i klikamy w „Dodaj do zestawienia korekt

Dokument zostanie dodany do okna wcześniejszego Zestawienie korekt podatku VAT z tyt. niezapłaconych sprzedaży

Następnie możemy dodać taką korektę do Ewidencji Sprzedaży

Po wykonaniu powyższych czynności w modyfikacji faktury otrzymujemy adnotację,
Korekta VAT-ZD

 

W pliku JPK taka korekta jest oznaczona znacznikiem T w polu „Korekta podstawy” opodatkowania oraz kwotami w polach K_19 i K_20.

 

Zapłata za Fakturę i ponowne księgowanie w Ewidencji


W momencie otrzymania zapłaty należy przywrócić fakturę do systemu odpowiednią oznaczając ją w Ewidencji i pliku JPK-V7
Przechodzimy do:
Księgi -> Miesiące-> Podatek Vat -> Faktury i Dostawy sprzedaży Vat -> wyszukujemy fakturę nr 1/2020 i  klikamy Rozl.VAT i płatności

Następnie Dodaj -> Płatność i wprowadzamy Datę zapłaty oraz nr dokumentu zapłaty.

W pliku JPK po takiej czynności otrzymamy:

Zobacz: Ulga za złe długi w zakupach

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?