Ulga za złe długi w zakupach

574  9 marca 2021 Jan Tozrobi 2

Ulga za złe długi po stronie zakupów

Wpisując faktury do rejestru zakupów VAT, należy pamiętać o włączeniu opcji “Kontroluj płatności” o podaniu odpowiedniej daty “Termin płatności”.

Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona po upływie 90 dni od terminu płatności, to należy dokonać korekty w ewidencji zakupów VAT. Przeprowadzenie takiej korekty dokonuje się funkcją Podatek VAT > Ewidencja zakupu > Korekty z tyt. niezapłaconych zakupów.

 Po zaznaczeniu klawiszem Insert pozycji faktur do skorygowania, należy skorzystać z przycisku Wpisz korekty do Ewidencji Zakupów. W wyniku tej operacji, do ewidencji zostaną wpisane zaznaczone faktury z ujemnymi wartościami.

W przypadku gdy nie mamy dodanej faktury możemy ją dodać za pomocą Księgi>Podatek VAT>Faktury i dostawy zakupu VAT>Dodaj fakturę. Tak samo w tym przypadku należy pamiętać o o włączeniu opcji “Kontroluj płatności” o podaniu odpowiedniej daty “Termin płatności”.

Gdy omyłkowo dodano dokument bez zaznaczenia kwadracika Kontroluj lub popełniono jakiś inny błąd podczas tworzenia dokumentu, można to naprawić wchodząc w Księgi>Podatek VAT>Faktury i dostawy zakupu VAT. Następnie wyszukać fakturę którą chcemy zmienić i wybierać opcję Modyfikuj

Otworzy nam się znane już nam okno dialogowe w którym możemy przykładowo zaznaczyć(o ile nie było zaznaczony) kwadracik Kontroluj ustawiając odpowiedni Termin płatności

Sporządzając deklarację VAT za miesiąc, w którym dokonano korekty, jej skutkiem można zobaczyć w dialogu Podatek VAT > Deklaracja VAT > Korekta VAT

W pliku JPK-VAT w części ewidencji zakupu pojawią się wszystkie tak skorygowane faktury z wartościami ujemnymi wykazanymi w polu K_46.

Jeżeli płatność za tak skorygowane faktury zostanie dokonana i zarejestrowana w Podatek VAT > Faktury i dostawy zakupu VAT > Rozl. VAT i płatności, to w pliku JPK-VAT w części ewidencji zakupu pojawią się dodatnie wartości podatku w polu K_47.

 

 

 

Zobacz: Ulga za złe długi w sprzedaży VAT

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?