Jak naliczyć składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)?

177  11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Składki pobierane są od pracowników którzy :

  • urodzili się po 31 Grudnia 1948 r
  • zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze

Aby sprawdzić wysokość składki na FEP wchodzimy w Parametry->Zus->Składki i stawki | Zaznaczamy miesiąc>Modyfikuj.

2016-06-16 12_32_42-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Oprócz tego należy w danych pracownika wprowadzić dane dotyczące rodzaju pracy w szczególnych warunkach. Aby to zrobić należy Wejść w opcję Pracownicy->Modyfikuj->Dane dla ZUS. Na tym dialogu używamy klawisza „Praca w szczególnych warunkach (FEP)”.

2016-06-16 12_34_36-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po wejściu w ten dialog określamy parametry takie jak Kody pracy w szczególnych warunkach, od kiedy dany pracownik rozpoczął pracę, jaki jest wymiar etatu itp.

2016-06-16 12_36_39-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów dla danego pracownika przechodzimy do definicji liczby stanowisk dla celów FEP. Aby to zrobić wchodzimy w opcję Pracownicy->Zus-> FEP – Ewidencja stanowisk Dane > Dodaj tu zawarte będą eksportowane w DRA do Programu Płatnik.

2016-06-16 12_40_57-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po zdefiniowaniu tych parametrów możemy już przystąpić do naliczania wynagrodzenia pracownikowi uwzględniając składki na FEP. Przy wystawianiu wynagrodzenia wchodzimy w menu Składki na ubezpieczenie i zaznaczamy opcję naliczania składek na fundusz FEP.

2016-06-16 12_51_55-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Gdy wyliczamy już wynagrodzenie możemy zobaczyć kwotę składek na rozszerzonej liście płac w menu Pracownicy->Zbiorczo->Lista->Płace na umowie o pracę. Na dialogu zaznaczamy opcję rozszerzenie listy płac oraz drukować kolumnę składki „FEP”.

2016-06-16 12_54_03-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po zaznaczeniu tych opcji otrzymujemy wydruk listy płac z naliczonymi składkami na FEP.

indeks

Składnik składki FEP występje również do zdefiniowania na liście składników wynagrodzeń na umowę o pracę. Występuje również przy automatycznym księgowaniu listy płac oraz przy generowaniu przelewu należności z tytułu składek ZUS.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?