Jak księgować operację zakupu i sprzedaży, których podatnikiem jest nabywca? (tzw. odwrotne obciążenie)

1277  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 3

W programach Varico KsH oraz KPiR istnieje możliwość zaksięgowania operacji sprzedaży i zakupu, których podatnikiem jest nabywca ( tzw. odwrotne obciążenie ).

Jeśli chcemy zaksięgować operację zakupu, której podatnikiem jest nabywca należy:

1. W programie KPiR wchodzimy w Księgi[F2] -> Wybrany miesiąc -> Wiersze.
2. W oknie Wiersze księgi przychodów i rozchodów wybieramy Dodaj.
3. Wpisujemy numer dowodu księgowego, wybieramy kontrahenta i klikamy w polu Zakup towarów.
4. Naciskamy na przycisk F4 lub klikamy na „F4 ewid. zakupu”.

2016-06-15 11_16_46-Dodawanie faktury zakupu VAT - Dodał_

5. W polu Operacje wybieramy „dos.tow.-podatnikiem nabywca”.
6. Klikamy na polu Netto z prawem odliczenia i naciskamy przycisk F4 lub klikamy na „F4 VAT należny”.

2016-06-15 11_17_45-Struktura zakupu według stawek i VAT należny

7. W oknie VAT należny wpisujemy kwotę netto, klikamy na przycisk Przelicz i zatwierdzamy przyciskiem OK.
8. Klikamy OK i po powrocie do okna Księgowanie operacji gospodarczych ponownie klikamy OK.

Jeśli chcemy zaksięgować operację sprzedaży, której podatnikiem jest nabywca należy:

1. W programie KPiR wchodzimy w Księgi[F2] -> wybrany miesiąc -> Wiersze.
2. W oknie Wiersze księgi przychodów i rozchodów wybieramy Dodaj.
3. Wpisujemy numer dowodu księgowego, wybieramy kontrahenta i klikamy w polu Przychód towarów i usł.
4. Naciskamy na przycisk F4, lub klikamy na „F4 ewidencja sprzedaży”.

2016-06-15 11_19_51-Dodawanie faktury sprzedaży VAT - Dodał_

5. W polu Operacje wybieramy „dos.tow.-podatnikiem nabywca”.
6. Klikamy na polu Niepodl.VAT i wpisujemy kwotę netto sprzedaży.
7. Klikamy OK i po powrocie do okna Księgowanie operacji gospodarczych klikamy OK.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?