Jak dodać nieobecności właściciela

31  27 marca 2024 Jan Tozrobi 0

Aby dodać nieobecność dla właściciela, należy w pierwszej kolejności wybrać dialog Właściciele. Możemy się tam dostać poprzez wybranie ikony lub wybranie opcji z zakładki.

Następnie wybieramy Nieobecności.

Na dialogu wybieramy Dodaj, a gdy chcemy zmodyfikować wcześniej dodaną nieobecność, wybieramy Modyfikuj. Opcja Zaświadczenie ZUS Z-3b będzie dostępna w momencie, gdy dodamy nieobecność.

Otworzył nam się dialog dodawania nieobecności. Z rozwijanej listy Rodzaj nieobecności możemy wybrać jaką nieobecność chcemy dodać. Oprócz tego widoczna jest opcja Rozliczono w ZUS. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że po zatwierdzeniu  i wyjściu z dialogu nieobecności zostaniemy przeniesieni do wyliczenia składki zdrowotnej. Dodawanie zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

Po zatwierdzeniu powrócimy do poprzedniego dialogu i opcja Zaświadczenie ZUS Z-3b będzie aktywna.

Gdy wybierzemy powyższą opcję ukaże nam się widok formularza, w którym możemy ręcznie dokonać zmian, które zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź. Dodatkową możliwością jest podgląd zaświadczenia i następnie wydrukowanie go poprzez opcję Podgląd/Wydruk.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?