Współczynnik proporcji w VAT

65  24 października 2023 Jan Tozrobi 0

Współczynnik proporcji w VAT jest automatycznie obliczany przy przepisywaniu danych z poprzedniego roku. Można też go ręcznie uzupełnić. Dialog konfiguracyjny znajduje się w lokalizacji dla KPIR: Księgi->Podatek VAT->Deklaracja VAT+JPK->Odliczenie częściowe lub dla KsH: Miesiące->Podatek VAT->Deklaracja VAT+JPK->Odliczenie częściowe

Po wejściu w odliczenie częściowe widać taki dialog:

Opis pół dialogu:

Współczynnik – jest wyliczany automatycznie na podstawie podanych kwot dla obrotu całkowitego i obniżenia VAT należnego dla roku poprzedniego. Program liczy to według wzoru:

(Obrót całkowity /obniż. VAT należnego)* 100%

Dla powyższych danych będzie wygląda to następująco:

(100 000/200 000)*100%=50%

Ręcznie – pozwala na ręczne uzupełnienie współczynnika proporcji w VAT

Uwzględnij automatycznie przy księgowaniu w koszty – zaznaczenie parametru powoduje, podczas generowane JPK_V7 program automatycznie pomniejszy wszystkie zaksięgowane koszty z prawem częściowego odliczenia zgodnie z współczynnikiem.

Przykład:

Zaksięgowana faktura w ewidencji zakupu wygląda następująco:

Generując plik JPK_V7 program automatycznie pomniejszy wartości netto i VAT faktur zakupu o współczynnik i dla powyższego przykładu będzie wyglądać to następująco:

Brak zaznaczenia pola ”Uwzględnij automatycznie przy księgowaniu w koszty” powoduje, że użytkownik podczas księgowania faktury zakupu musi sam obliczyć/obniżyć kwotę netto i VAT o współczynnik proporcji u uzupełnić w dialogu wprowadzania faktury.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?