W jaki sposób ustawić dzień 12 Listopada ustawowo wolnym od pracy?

261  9 listopada 2018 Jan Tozrobi 10

Art. 1. Ustawy ustanawia dzień 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym. Zgodnie z art. 2 ustawy dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym należy w programach KPiR+RP, KsH+RP i RP ustawić dzień 12 Listopada jako Wolny.

Przechodzimy do Plik -> Kalendarz

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie 12 Listopada i wybranie Modyfikuj lub dwukrotne kliknięcie na dzień 12 Listopada.

 

W oknie Parametry dnia ustawiamy dzień Wolny.

 

 

Możemy ustawić 12 Listopada jako dzień wolny dla wszystkich grup pracowników dla aktualnej firmy

jak i dla wszystkich firm, które są w programie.

Na samym końcu zatwierdzamy dialog klawiszem OK.

W analogiczny sposób ustawimy dzień wolny w programie KsH+RP i RP.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?