Dlaczego nie można usuwać wpisów dokonanych w programie KsH ?

204  9 stycznia 2020 Jan Tozrobi 2

Wielu Klientów pyta nas dlaczego nie można usuwać wpisów dokonanych w programie Księga Handlowa. Opcja ta nie była możliwa już w programach DOSwych od 1994 roku kiedy to wprowadzono Ustawę o Rachunkowości, która tego rodzaju operacji zabrania w Art.23.1.Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany”. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu”. Wobec tego program Księga Handlowa aby był zgodny z ustawą nie może zawierać opcji umożliwiających zarówno modyfikację jak i usuwanie zapisów dokonanych i takich opcji nie zawiera.

Błędne zapisy w księdze, czyli zapisy dokonane zatwierdzono omyłkowo koryguje się zgodnie z Art. 25.1 p. 2 ustawy czyli „przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi”. Można także zlecić Doradcom Technicznym usługę płatną polegającą na ingerencji w bazę danych.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?