Importowanie i księgowanie faktur walutowych

203  19 marca 2019 Jan Tozrobi 0

Faktury w pełni walutowe

Jeżeli w importowanym pliku JPK-FA określono walutę faktur, to ich importowanie wymaga jedynie zadbania o to by księgował je odpowiedni automat walutowy. W takim przypadku program będzie przeliczał kwoty walutowe po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przykład faktury zakupu: Netto 500,00 EUR, VAT 115,00 EUR, kurs 442,40 100 EUR

Księgowanie Wn Ma
214-013 0,00 2720,76 T
225 508,76 0,00
426 2212,00 0,00

gdzie konto 214-013 jest kontem walutowym, na którym kwota 615 EUR jest przeliczona na wartość 2720,76 PLN.


Faktury posiadające wartość netto w walucie obcej a wartość VAT w PLN

Dla rozliczenia takich faktur można utworzyć takie automaty, w których wartości netto rozliczane są na kontach rozrachunkowych w walucie obcej, a wartości j VAT na kontach w PLN. Kłopot tu jest taki, że w pliku źródłowym (JPK_FA) wszystkie kwoty podane są w walucie. Można jednak założyć, że kwota VAT w PLN jest jednoznaczna, ponieważ znana jest data księgowania i kurs waluty z dnia poprzedzającego. W tym przypadku wartość VAT zostanie obliczona.

Przykład faktury zakupu: Netto 500 EUR, VAT 115,00 EUR, kurs 442,40 100 EUR

Księgowanie Wn Ma
213-041 2212,00 00,00 T
201-311 508,76 0,00 T
224 00,00 508,76
703 00,00 2212,00

gdzie konto 213-041 jest kontem waluty EUR a konto 201-311 jest kontem w PLN

W takim przypadku powstaną dwie transakcje: w walucie dla wartości netto i w złotówkach dla wartości VAT.

Przypominam, że tworzenie automatu odbywa się poprzez co najmniej dwukrotne zaksięgowanie faktury w ten sam sposób, przy czym ignorowane są różnice w analitycznej części kont rozrachunkowych.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?