Zestawienia bilansu

132  27 lutego 2019 Jan Tozrobi 0

Wprowadzenie obowiązku dostarczania sprawozdania finansowego w formie pliku JPK powoduje potrzebę zapewnienia zgodności sprawozdania ze strukturą (jedną ze struktur) opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Program KsH udostępnia cztery takie wzory bilansu zgodne z ustawą o rachunkowości, art.46, ust 5, pkt 1, 4, 5, 6 z 19.09.1994 r.

  • wersja pełna (dla firm “innych”) – wg załącznika nr 1
  • dla małych firm – wg załącznika nr 5
  • dla firm mikro – wg załącznika nr 4
  • dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego – wg załącznika nr 6

Definiowanie bilansu przydatnego dla wysyłania pliku JPK można rozpocząć od pobrania struktury bilansu “na podstawie schematu JPK_SF” jak pokazano niżej.

Parametry > Definiowanie bilansu > Dodaj

Po wybraniu wzoru lista zestawień bilansu może wyglądać tak:

Wyjaśnienia wymagają tu kolumny:

  • “Domyślny” – oznacza definicję – zawsze najwyżej jedną – która będzie wykorzystana przy generowaniu pliku JPK,
  • “Wzorcowy” – oznacza nadany przez użytkownika status poprawnie zdefiniowanego zestawienia. Tak oznaczona definicja bilansu będzie wykorzystana przy operacji  “Definiowania automatycznego” innych bilansów – np. bilansów innych jednostek gospodarczych rozliczanych w programie KsH,
  • “JPK_SF” – oznacza definicję zgodną ze strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów,
  • “Wersja” – zawiera oznaczenie wersji struktury JPK_SF.

Dla definicji zgodnych ze strukturą JPK_SF wyłączono funkcje edytowania składników bilansu, ponieważ są one narzucone przez te struktury. Istnieje natomiast dla nich dodatkowa funkcja “Nowe definiowanie”

Uwaga:

Dla wykonania bilansu potrzebne są dane z poprzedniego roku. W przypadku gdy w poprzednim roku nie dokonano zaksięgowania wyniku na koncie 860, to istnieje możliwość jego wyliczenia na podstawie Rachunku Zysków i Strat poprzedniego roku. W takim przypadku należy odpowiednio zaznaczyć w dialogu dla parametrów zestawienia:

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?