Pracownicze Plany Kapitałowe

511  25 czerwca 2019 Jan Tozrobi 8

Ustawą z 4 października 2018 roku wprowadzono powszechny program oszczędnościowy pod nazwą “Pracownicze Plany Kapitałowe” (w skrócie PPK). Każde przedsiębiorstwo przystępujące do PPK, określi instytucję finansową, która będzie się zajmowała oszczędnościami pracowników.

Zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, jak i na umowach cywilno-prawnych, będą przystępowali do PPK. Z uwagi na pewną dowolność obciążenia składkami, a w tym również deklarowanie się pracowników co do wysokości tych obciążeń, wprowadziliśmy możliwość ich indywidualnego ustalania. 

Dialog danych osoby został uzupełniony o przycisk dotyczący PPK.

Po skorzystaniu z przycisku „Prac. Plany Kapitał.”, pierwszy kontakt z parametrami PPK wygląda następująco:

Stosownie do obowiązujących przedsiębiorstwo przepisów, jak i jego wewnętrznych ustaleń, należy określić datą przystąpienia pracownika do PPK oraz wysokością składek podstawowych i dodatkowych w procentach, obciążających pracownika i pracodawcę.  Dialog umożliwia również wprowadzenie daty rezygnacji pracownika z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Przy kolejnym wejściu do dialogu parametrów PPK, pojawi się możliwość ich zmiany od wskazanego terminu obowiązywania:

 

Jak można zauważyć powyższy dialog zawiera historię oskładkowania pracownika w PPK.

Wyliczając wynagrodzenia, zarówno te, które dotyczą umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych, zyskujemy dostęp do naliczonych składek ubezpieczeniowych.

Dialog prezentuje podstawę naliczenia składek i ich wysokość obciążającą pracownika i pracodawcę. Użytkownik ma też możliwość “ręcznego” ingerowania w wysokości tych składek. Przychód wynikający ze składki zapłaconej przez pracodawcę odpowiednio zwiększa zaliczkę na podatek dochodowy.  

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?